Høyanger Asiamat As
Juridisk navn:  Høyanger Asiamat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97420504
Ytre Torvund Ytre Torvund Fax:
6947 Lavik 6947 Lavik
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 916252447
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løbø Rekneskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.56%
Resultat  
  
-37.25%
Egenkapital  
  
-411.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 108.000 243.000 764.000
Resultat: -70.000 -51.000 61.000
Egenkapital: -53.000 17.000 56.000
Regnskap for  Høyanger Asiamat As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 108.000 243.000 764.000
Driftskostnader -178.000 -294.000 -703.000
Driftsresultat -70.000 -51.000 61.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Resultat før skatt -70.000 -51.000 61.000
Skattekostnad 0 12.000 -8.000
Årsresultat -70.000 -39.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 120.000 42.000
Sum omløpsmidler 33.000 148.000 106.000
Sum eiendeler 140.000 268.000 148.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -8.000 31.000
Sum egenkapital -53.000 17.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 251.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 267.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 243.000 764.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 108.000 243.000 764.000
Varekostnad -32.000 -269.000 -537.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -12.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -85.000 -160.000
Driftskostnader -178.000 -294.000 -703.000
Driftsresultat -70.000 -51.000 61.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -70.000 -39.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 9.000 0
Fast eiendom 82.000 85.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 26.000 42.000
Sum varige driftsmidler 98.000 111.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 107.000 120.000 42.000
Varebeholdning 23.000 116.000 45.000
Kundefordringer 0 0 -1.000
Andre fordringer 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 31.000 61.000
Sum omløpsmidler 33.000 148.000 106.000
Sum eiendeler 140.000 268.000 148.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -8.000 31.000
Sum egenkapital -53.000 17.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 40.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000
Leverandørgjeld 3.000 8.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 2.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 201.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 251.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 267.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -160.000 -103.000 17.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.7
Soliditet -37.9 6.3 37.8
Resultatgrad -64.8 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.6 14.8 1.6
Total kapitalrentabilitet -18.7 41.2
Signatur
28.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex