Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyanger Apotek AS
Juridisk navn:  Høyanger Apotek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57707900
Postboks 50 Hans Hygensgate 1 Fax: 57707901
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 989139118
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Jerkø & Wilhelmsen As Statsautoriserte Revisorer
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.26%
Resultat  
  
-826.67%
Egenkapital  
  
-612.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.228.000 14.265.000 13.748.000 13.286.000 12.028.000
Resultat: -417.000 -45.000 -22.000 186.000 -125.000
Egenkapital: -385.000 -54.000 -14.000 8.000 -116.000
Regnskap for  Høyanger Apotek AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.228.000 14.265.000 13.748.000 13.286.000 12.028.000
Driftskostnader -14.638.000 -14.302.000 -13.767.000 -13.088.000 -12.145.000
Driftsresultat -410.000 -37.000 -17.000 199.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -5.000 -13.000 -9.000
Finans -8.000 -8.000 -5.000 -13.000 -8.000
Resultat før skatt -417.000 -45.000 -22.000 186.000 -125.000
Skattekostnad 86.000 5.000 0 -62.000 33.000
Årsresultat -331.000 -40.000 -22.000 124.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 177.000 215.000 171.000 268.000
Sum omløpsmidler 2.182.000 2.734.000 1.884.000 1.681.000 1.481.000
Sum eiendeler 2.445.000 2.911.000 2.099.000 1.852.000 1.749.000
Sum opptjent egenkapital -485.000 -154.000 -114.000 -92.000 -216.000
Sum egenkapital -385.000 -54.000 -14.000 8.000 -116.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.830.000 2.965.000 2.112.000 1.845.000 1.866.000
Sum gjeld og egenkapital 2.445.000 2.911.000 2.098.000 1.853.000 1.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.614.000 13.721.000 13.247.000 12.603.000 11.469.000
Andre inntekter 615.000 544.000 501.000 683.000 559.000
Driftsinntekter 14.228.000 14.265.000 13.748.000 13.286.000 12.028.000
Varekostnad -9.926.000 -9.973.000 -9.684.000 -9.116.000 -8.000.000
Lønninger -3.464.000 -3.214.000 -2.999.000 -2.810.000 -2.954.000
Avskrivning -17.000 -42.000 -35.000 -35.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.231.000 -1.073.000 -1.049.000 -1.127.000 -1.153.000
Driftskostnader -14.638.000 -14.302.000 -13.767.000 -13.088.000 -12.145.000
Driftsresultat -410.000 -37.000 -17.000 199.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -5.000 -13.000 -9.000
Finans -8.000 -8.000 -5.000 -13.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -331.000 -40.000 -22.000 124.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 202.000 116.000 112.000 111.000 173.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 61.000 103.000 60.000 95.000
Sum varige driftsmidler 60.000 61.000 103.000 60.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 263.000 177.000 215.000 171.000 268.000
Varebeholdning 1.221.000 1.307.000 962.000 840.000 832.000
Kundefordringer 491.000 550.000 545.000 422.000 490.000
Andre fordringer 13.000 14.000 38.000 162.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 454.000 861.000 336.000 255.000 102.000
Sum omløpsmidler 2.182.000 2.734.000 1.884.000 1.681.000 1.481.000
Sum eiendeler 2.445.000 2.911.000 2.099.000 1.852.000 1.749.000
Sum opptjent egenkapital -485.000 -154.000 -114.000 -92.000 -216.000
Sum egenkapital -385.000 -54.000 -14.000 8.000 -116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 218.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.005.000 2.295.000 1.364.000 1.159.000 968.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 416.000 347.000 457.000 326.000 325.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 323.000 291.000 360.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 2.830.000 2.965.000 2.112.000 1.845.000 1.866.000
Sum gjeld og egenkapital 2.445.000 2.911.000 2.098.000 1.853.000 1.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -648.000 -231.000 -228.000 -164.000 -385.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Soliditet -15.7 -1.9 -0.7 0.4 -6.6
Resultatgrad -2.9 -0.3 -0.1 1.5 -1.0
Rentedekningsgrad -51.3 -4.6 -3.4 15.3 -12.9
Gjeldsgrad -7.4 -54.9 -150.9 230.6 -16.1
Total kapitalrentabilitet -16.8 -1.3 -0.8 10.7 -6.6
Signatur
22.03.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
DUSAN TULEJBICS
TIMEA RAJNOVA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex