Høvik Dyrebutikk As
Juridisk navn:  Høvik Dyrebutikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67539178
O.H. Bangs Vei 21 O.H. Bangs Vei 21 Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916220502
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.44%
Resultat  
  
478.71%
Egenkapital  
  
224.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.299.000 4.551.000 3.357.000 2.199.000 0
Resultat: 897.000 155.000 159.000 62.000 -10.000
Egenkapital: 1.011.000 312.000 192.000 71.000 20.000
Regnskap for  Høvik Dyrebutikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.299.000 4.551.000 3.357.000 2.199.000 0
Driftskostnader -4.382.000 -4.359.000 -3.139.000 -2.104.000 -10.000
Driftsresultat 917.000 192.000 217.000 95.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -37.000 -58.000 -33.000 0
Finans -20.000 -37.000 -58.000 -33.000 0
Resultat før skatt 897.000 155.000 159.000 62.000 -10.000
Skattekostnad -198.000 -35.000 -38.000 -11.000 0
Årsresultat 699.000 120.000 121.000 51.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 314.000 540.000 319.000 0
Sum omløpsmidler 2.001.000 1.230.000 1.141.000 1.024.000 330.000
Sum eiendeler 2.283.000 1.544.000 1.681.000 1.343.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 282.000 162.000 41.000 -10.000
Sum egenkapital 1.011.000 312.000 192.000 71.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 246.000 272.000 294.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 960.000 1.194.000 1.267.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 2.282.000 1.544.000 1.680.000 1.343.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.299.000 4.495.000 3.357.000 2.199.000 0
Andre inntekter 0 55.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.299.000 4.551.000 3.357.000 2.199.000 0
Varekostnad -1.920.000 -2.032.000 -1.508.000 -1.050.000 0
Lønninger -1.344.000 -1.172.000 -764.000 -283.000 0
Avskrivning -75.000 -92.000 -80.000 -46.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.043.000 -1.063.000 -787.000 -725.000 -10.000
Driftskostnader -4.382.000 -4.359.000 -3.139.000 -2.104.000 -10.000
Driftsresultat 917.000 192.000 217.000 95.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -37.000 -58.000 -33.000 0
Finans -20.000 -37.000 -58.000 -33.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 699.000 120.000 121.000 51.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 215.000 248.000 474.000 253.000 0
Sum varige driftsmidler 215.000 248.000 474.000 253.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 66.000 66.000 66.000 0
Sum anleggsmidler 282.000 314.000 540.000 319.000 0
Varebeholdning 1.103.000 888.000 820.000 741.000 0
Kundefordringer 43.000 35.000 9.000 0 0
Andre fordringer 389.000 52.000 95.000 52.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 466.000 256.000 217.000 231.000 330.000
Sum omløpsmidler 2.001.000 1.230.000 1.141.000 1.024.000 330.000
Sum eiendeler 2.283.000 1.544.000 1.681.000 1.343.000 330.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 282.000 162.000 41.000 -10.000
Sum egenkapital 1.011.000 312.000 192.000 71.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 17.000 15.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 246.000 272.000 294.000 5.000 0
Leverandørgjeld 434.000 322.000 139.000 228.000 10.000
Betalbar skatt 204.000 33.000 27.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 234.000 143.000 114.000 59.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 153.000 462.000 915.000 974.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 960.000 1.194.000 1.267.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 2.282.000 1.544.000 1.680.000 1.343.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 976.000 270.000 -53.000 -243.000 20.000
Likviditetsgrad 1 2 1.3 1 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4 0.3 0.2 1.1
Soliditet 44.3 20.2 11.4 5.3 6.1
Resultatgrad 17.3 4.2 6.5 4.3
Rentedekningsgrad 43.7 5.2 3.7 2.9
Gjeldsgrad 1.3 3.9 7.8 17.9 15.5
Total kapitalrentabilitet 40.2 12.4 12.9 7.1 -3.0
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex