Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høland Og Setskog Elverk Sa
Juridisk navn:  Høland Og Setskog Elverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63854700
Industriveien Industriveien Fax: 63851460
1960 Løken 1960 Løken
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 948067323
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/1/1919 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.5%
Resultat  
  
-62.23%
Egenkapital  
  
1.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 89.685.000 91.988.000 75.257.000 76.648.000 68.411.000
Resultat: 4.041.000 10.700.000 4.782.000 13.572.000 10.769.000
Egenkapital: 175.051.000 172.008.000 164.024.000 160.559.000 150.340.000
Regnskap for  Høland Og Setskog Elverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 89.685.000 91.988.000 75.257.000 76.648.000 68.411.000
Driftskostnader -87.347.000 -85.416.000 -71.721.000 -64.721.000 -59.690.000
Driftsresultat 2.338.000 6.572.000 3.536.000 11.927.000 8.721.000
Finansinntekter 1.997.000 5.097.000 1.389.000 1.678.000 2.136.000
Finanskostnader -294.000 -969.000 -143.000 -33.000 -88.000
Finans 1.703.000 4.128.000 1.246.000 1.645.000 2.048.000
Resultat før skatt 4.041.000 10.700.000 4.782.000 13.572.000 10.769.000
Skattekostnad -1.003.000 -2.710.000 -1.316.000 -3.353.000 -3.534.000
Årsresultat 3.038.000 7.990.000 3.466.000 10.219.000 7.235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.553.000 148.441.000 138.811.000 125.600.000 116.414.000
Sum omløpsmidler 36.143.000 49.363.000 48.539.000 50.716.000 56.067.000
Sum eiendeler 199.696.000 197.804.000 187.350.000 176.316.000 172.481.000
Sum opptjent egenkapital 175.051.000 172.008.000 164.024.000 160.559.000 150.340.000
Sum egenkapital 175.051.000 172.008.000 164.024.000 160.559.000 150.340.000
Sum langsiktig gjeld 4.353.000 3.977.000 3.095.000 3.212.000 5.720.000
Sum kortsiktig gjeld 20.292.000 21.818.000 20.231.000 12.545.000 16.421.000
Sum gjeld og egenkapital 199.696.000 197.803.000 187.350.000 176.316.000 172.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.685.000 83.601.000 68.168.000 70.032.000 61.671.000
Andre inntekter 0 8.387.000 7.089.000 6.616.000 6.740.000
Driftsinntekter 89.685.000 91.988.000 75.257.000 76.648.000 68.411.000
Varekostnad -56.832.000 -55.522.000 -42.279.000 -39.356.000 -34.220.000
Lønninger -9.939.000 -10.229.000 -11.402.000 -10.242.000 -12.671.000
Avskrivning -9.335.000 -8.137.000 -7.518.000 -7.364.000 -6.675.000
Nedskrivning 0 0 -908.000 0 0
Andre driftskostnader -11.241.000 -11.528.000 -9.614.000 -7.759.000 -6.124.000
Driftskostnader -87.347.000 -85.416.000 -71.721.000 -64.721.000 -59.690.000
Driftsresultat 2.338.000 6.572.000 3.536.000 11.927.000 8.721.000
Finansinntekter 1.997.000 5.097.000 1.389.000 1.678.000 2.136.000
Finanskostnader -294.000 -969.000 -143.000 -33.000 -88.000
Finans 1.703.000 4.128.000 1.246.000 1.645.000 2.048.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.038.000 7.990.000 3.466.000 10.219.000 7.235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 2.241.000
Fast eiendom 0 0 0 0 9.463.000
Maskiner anlegg 142.683.000 125.155.000 114.316.000 106.568.000 13.832.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 564.000
Sum varige driftsmidler 142.683.000 125.155.000 114.316.000 106.568.000 95.254.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.870.000 23.286.000 24.495.000 19.032.000 18.919.000
Sum anleggsmidler 163.553.000 148.441.000 138.811.000 125.600.000 116.414.000
Varebeholdning 2.390.000 2.592.000 2.445.000 1.952.000 1.906.000
Kundefordringer 24.161.000 25.779.000 22.854.000 14.917.000 12.253.000
Andre fordringer 6.982.000 10.384.000 3.551.000 2.228.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.085.000 6.927.000 19.689.000 31.619.000 41.908.000
Sum omløpsmidler 36.143.000 49.363.000 48.539.000 50.716.000 56.067.000
Sum eiendeler 199.696.000 197.804.000 187.350.000 176.316.000 172.481.000
Sum opptjent egenkapital 175.051.000 172.008.000 164.024.000 160.559.000 150.340.000
Sum egenkapital 175.051.000 172.008.000 164.024.000 160.559.000 150.340.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.353.000 3.977.000 3.095.000 3.212.000 4.399.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.353.000 3.977.000 3.095.000 3.212.000 5.720.000
Leverandørgjeld 4.785.000 5.255.000 9.297.000 1.938.000 4.392.000
Betalbar skatt 225.000 238.000 690.000 894.000 2.565.000
Skyldig offentlige avgifter 3.018.000 2.645.000 2.868.000 1.470.000 2.201.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.264.000 13.680.000 7.376.000 8.243.000 7.263.000
Sum kortsiktig gjeld 20.292.000 21.818.000 20.231.000 12.545.000 16.421.000
Sum gjeld og egenkapital 199.696.000 197.803.000 187.350.000 176.316.000 172.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.851.000 27.545.000 28.308.000 38.171.000 39.646.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.3 2.4 4 3.4
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 2.3 3.9 3.3
Soliditet 87.7 8 87.5 91.1 87.2
Resultatgrad 2.6 7.1 4.7 15.6 12.7
Rentedekningsgrad 8 6.8 24.7 361.4 123.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.2 5.9 2.6 7.7 6.3
Signatur
15.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2020
PROKURA I FELLESSKAP
GRANÅS MARTINSEN LILL
PROKURA I FELLESSKAP
RISMYHR GEIR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex