Høiem AS
Juridisk navn:  Høiem AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76946040
Kongens Gate 18 C/O Ulf A. Høiem Selsbanes Gate 59 Fax:
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 989186388
Aksjekapital: 780.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.06%
Resultat  
  
-102.57%
Egenkapital  
  
-8.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 102.000 1.141.000 1.223.000 581.000 489.000
Resultat: -29.000 1.129.000 1.200.000 576.000 474.000
Egenkapital: 9.167.000 9.996.000 9.668.000 9.267.000 8.691.000
Regnskap for  Høiem AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 102.000 1.141.000 1.223.000 581.000 489.000
Driftskostnader -132.000 -14.000 -24.000 -16.000 -20.000
Driftsresultat -30.000 1.127.000 1.199.000 565.000 469.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 11.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 11.000 5.000
Resultat før skatt -29.000 1.129.000 1.200.000 576.000 474.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 1.129.000 1.200.000 576.000 474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.986.000 6.006.000 4.864.000 4.711.000 5.558.000
Sum omløpsmidler 3.196.000 4.008.000 4.821.000 4.574.000 3.152.000
Sum eiendeler 9.182.000 10.014.000 9.685.000 9.285.000 8.710.000
Sum opptjent egenkapital 8.217.000 9.046.000 8.717.000 8.317.000 7.740.000
Sum egenkapital 9.167.000 9.996.000 9.668.000 9.267.000 8.691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 9.183.000 10.015.000 9.686.000 9.286.000 8.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 102.000 1.141.000 1.223.000 581.000 489.000
Driftsinntekter 102.000 1.141.000 1.223.000 581.000 489.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -14.000 -24.000 -16.000 -20.000
Driftskostnader -132.000 -14.000 -24.000 -16.000 -20.000
Driftsresultat -30.000 1.127.000 1.199.000 565.000 469.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 11.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 11.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 1.129.000 1.200.000 576.000 474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.986.000 6.006.000 4.864.000 4.711.000 5.558.000
Sum anleggsmidler 5.986.000 6.006.000 4.864.000 4.711.000 5.558.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.407.000 1.407.000 2.007.000 3.733.000 2.545.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.789.000 2.601.000 2.814.000 841.000 607.000
Sum omløpsmidler 3.196.000 4.008.000 4.821.000 4.574.000 3.152.000
Sum eiendeler 9.182.000 10.014.000 9.685.000 9.285.000 8.710.000
Sum opptjent egenkapital 8.217.000 9.046.000 8.717.000 8.317.000 7.740.000
Sum egenkapital 9.167.000 9.996.000 9.668.000 9.267.000 8.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 9.183.000 10.015.000 9.686.000 9.286.000 8.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.181.000 3.990.000 4.803.000 4.556.000 3.134.000
Likviditetsgrad 1 213.1 222.7 267.8 254.1 175.1
Likviditetsgrad 2 213.1 222.7 267.8 254.2 175.2
Soliditet 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
Resultatgrad -29.4 98.8 9 97.2 95.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 11.3 12.4 6.2 5.4
Signatur
17.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex