Høgreist As
Juridisk navn:  Høgreist As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92603270
Åsringen 34 Åsringen 34 Fax:
5417 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 918860673
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/31/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 0 -6.000
Egenkapital: 1.014.000 1.014.000 1.014.000
Regnskap for  Høgreist As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.018.000 1.018.000 1.008.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 6.000
Sum eiendeler 1.019.000 1.019.000 1.014.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.014.000 1.014.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.019.000 1.019.000 1.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.018.000 1.018.000 1.008.000
Sum anleggsmidler 1.018.000 1.018.000 1.008.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 6.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 6.000
Sum eiendeler 1.019.000 1.019.000 1.014.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.014.000 1.014.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.019.000 1.019.000 1.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 -4.000 6.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0
Soliditet 99.5 99.5 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -0.6
Signatur
19.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex