Høgreina Borettslag
Juridisk navn:  Høgreina Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99565635
Postboks 2424 Torgarden Trondheim Og Omeng Boligbyggelag Krambugata 1 Fax:
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 948819570
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/11/1978
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
2.26%
Resultat  
  
1503.59%
Egenkapital  
  
12.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.646.000 11.389.000 10.801.000 10.425.000 10.395.000
Resultat: 3.576.000 223.000 -1.821.000 2.668.000 -3.343.000
Egenkapital: 33.012.000 29.436.000 29.214.000 31.035.000 28.367.000
Regnskap for  Høgreina Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.646.000 11.389.000 10.801.000 10.425.000 10.395.000
Driftskostnader 7.720.000 10.816.000 12.252.000 7.408.000 13.411.000
Driftsresultat 3.927.000 572.000 -1.451.000 3.018.000 -3.016.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 3.576.000 223.000 -1.821.000 2.668.000 -3.343.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.576.000 223.000 -1.821.000 2.668.000 -3.343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.046.000 66.168.000 66.304.000 66.440.000 66.576.000
Sum omløpsmidler 8.520.000 5.408.000 6.173.000 7.712.000 5.764.000
Sum eiendeler 74.566.000 71.576.000 72.477.000 74.152.000 72.340.000
Sum opptjent egenkapital 33.012.000 29.436.000 29.214.000 31.035.000 28.367.000
Sum egenkapital 33.012.000 29.436.000 29.214.000 31.035.000 28.367.000
Sum langsiktig gjeld 39.532.000 40.451.000 41.362.000 42.250.000 43.142.000
Sum kortsiktig gjeld 2.022.000 1.689.000 1.901.000 867.000 830.000
Sum gjeld og egenkapital 74.566.000 71.576.000 72.477.000 74.152.000 72.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 11.646.000 11.389.000 10.801.000 10.425.000 10.395.000
Driftsinntekter 11.646.000 11.389.000 10.801.000 10.425.000 10.395.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 305.000 308.000 296.000 287.000 307.000
Avskrivning 122.000 136.000 136.000 136.000 18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 7.293.000 10.372.000 11.820.000 6.985.000 13.086.000
Driftskostnader 7.720.000 10.816.000 12.252.000 7.408.000 13.411.000
Driftsresultat 3.927.000 572.000 -1.451.000 3.018.000 -3.016.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.576.000 223.000 -1.821.000 2.668.000 -3.343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 64.103.000 64.103.000 64.106.000 64.108.000 64.111.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.942.000 2.065.000 2.198.000 2.332.000 2.465.000
Sum varige driftsmidler 66.046.000 66.168.000 66.304.000 66.440.000 66.576.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.046.000 66.168.000 66.304.000 66.440.000 66.576.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.148.000 1.213.000 1.169.000 30.000 23.000
Andre fordringer 116.000 99.000 20.000 127.000 306.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.520.000 5.408.000 6.173.000 7.712.000 5.764.000
Sum omløpsmidler 8.520.000 5.408.000 6.173.000 7.712.000 5.764.000
Sum eiendeler 74.566.000 71.576.000 72.477.000 74.152.000 72.340.000
Sum opptjent egenkapital 33.012.000 29.436.000 29.214.000 31.035.000 28.367.000
Sum egenkapital 33.012.000 29.436.000 29.214.000 31.035.000 28.367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.532.000 40.451.000 41.362.000 42.250.000 43.142.000
Leverandørgjeld 1.864.000 1.545.000 1.670.000 738.000 712.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 0 0 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 141.000 231.000 129.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 2.022.000 1.689.000 1.901.000 867.000 830.000
Sum gjeld og egenkapital 74.566.000 71.576.000 72.477.000 74.152.000 72.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.498.000 3.719.000 4.272.000 6.845.000 4.934.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.2 3.2 8.9 6.9
Likviditetsgrad 2 4.2 3.2 3.2 8.9 7.0
Soliditet 44.3 41.1 40.3 41.9 39.2
Resultatgrad 33.7 5 -13.4 28.9 -29.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 0.8 4.1 -4.2
Signatur
17.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex