Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hèst As
Juridisk navn:  Hèst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90086923
Knollen 9 Knollen 9 Fax:
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 913885139
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.12%
Resultat  
  
-115.38%
Egenkapital  
  
-763.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 270.000 1.180.000 1.320.000 1.399.000 1.027.000
Resultat: -84.000 -39.000 -230.000 201.000 -161.000
Egenkapital: -95.000 -11.000 28.000 229.000 57.000
Regnskap for  Hèst As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 270.000 1.180.000 1.320.000 1.399.000 1.027.000
Driftskostnader -352.000 -1.215.000 -1.549.000 -1.197.000 -1.182.000
Driftsresultat -82.000 -36.000 -229.000 203.000 -155.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -1.000 -2.000 -6.000
Finans -2.000 -3.000 -1.000 -2.000 -6.000
Resultat før skatt -84.000 -39.000 -230.000 201.000 -161.000
Skattekostnad 0 0 28.000 -28.000 20.000
Årsresultat -84.000 -39.000 -202.000 172.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 258.000 320.000 149.000 281.000
Sum omløpsmidler 87.000 130.000 148.000 338.000 276.000
Sum eiendeler 87.000 388.000 468.000 487.000 557.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -41.000 -2.000 199.000 27.000
Sum egenkapital -95.000 -11.000 28.000 229.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 169.000 210.000 28.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 229.000 230.000 229.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 387.000 468.000 486.000 556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 237.000 1.180.000 1.318.000 1.207.000 1.027.000
Andre inntekter 32.000 0 2.000 192.000 0
Driftsinntekter 270.000 1.180.000 1.320.000 1.399.000 1.027.000
Varekostnad -104.000 -228.000 -326.000 -137.000 -119.000
Lønninger -26.000 -666.000 -773.000 -683.000 -436.000
Avskrivning -33.000 -62.000 -39.000 -29.000 -106.000
Nedskrivning -67.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -259.000 -411.000 -348.000 -521.000
Driftskostnader -352.000 -1.215.000 -1.549.000 -1.197.000 -1.182.000
Driftsresultat -82.000 -36.000 -229.000 203.000 -155.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -1.000 -2.000 -6.000
Finans -2.000 -3.000 -1.000 -2.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -84.000 -39.000 -202.000 172.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 1.000 12.000 23.000
Driftsløsøre 0 258.000 319.000 136.000 257.000
Sum varige driftsmidler 0 258.000 320.000 149.000 281.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 258.000 320.000 149.000 281.000
Varebeholdning 0 50.000 50.000 250.000 150.000
Kundefordringer 58.000 0 16.000 56.000 77.000
Andre fordringer 8.000 72.000 26.000 10.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 8.000 56.000 21.000 25.000
Sum omløpsmidler 87.000 130.000 148.000 338.000 276.000
Sum eiendeler 87.000 388.000 468.000 487.000 557.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -41.000 -2.000 199.000 27.000
Sum egenkapital -95.000 -11.000 28.000 229.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 28.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 169.000 210.000 28.000 56.000
Leverandørgjeld 19.000 57.000 22.000 29.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 0 41.000 33.000 76.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 131.000 176.000 124.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 229.000 230.000 229.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 387.000 468.000 486.000 556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.000 -99.000 -82.000 109.000 -167.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 1.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Soliditet -109.2 -2.8 6 47.1 10.3
Resultatgrad -30.4 -3.1 -17.3 14.5 -15.1
Rentedekningsgrad 101.5 -25.8
Gjeldsgrad -1.9 -36.2 15.7 1.1 8.8
Total kapitalrentabilitet -94.3 -48.9 41.8 -27.9
Signatur
14.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex