Hålogaland Biloppsamling AS
Juridisk navn:  Hålogaland Biloppsamling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91639659
Rødskjærveien 25 Fax:
9430 Sandtorg 9430 Sandtorg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 994571125
Aksjekapital: 141.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.48%
Resultat  
  
-571.43%
Egenkapital  
  
-90.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.000 135.000 413.000 1.978.000 1.077.000
Resultat: -47.000 -7.000 -178.000 135.000 93.000
Egenkapital: 5.000 52.000 59.000 243.000 145.000
Regnskap for  Hålogaland Biloppsamling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.000 135.000 413.000 1.978.000 1.077.000
Driftskostnader -98.000 -139.000 -591.000 -1.839.000 -976.000
Driftsresultat -47.000 -4.000 -177.000 138.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -4.000 -10.000
Finans 0 -3.000 -1.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt -47.000 -7.000 -178.000 135.000 93.000
Skattekostnad 0 0 -6.000 -37.000 -1.000
Årsresultat -47.000 -7.000 -184.000 98.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 11.000 25.000 50.000 79.000
Sum omløpsmidler 149.000 170.000 169.000 316.000 509.000
Sum eiendeler 152.000 181.000 194.000 366.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -136.000 -89.000 -82.000 102.000 4.000
Sum egenkapital 5.000 52.000 59.000 243.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 23.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 129.000 134.000 100.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 181.000 193.000 366.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 182.000 367.000 1.978.000 1.077.000
Andre inntekter 0 -47.000 47.000 0 0
Driftsinntekter 52.000 135.000 413.000 1.978.000 1.077.000
Varekostnad 0 0 -310.000 -536.000 -204.000
Lønninger 0 0 -4.000 -467.000 -310.000
Avskrivning -8.000 -14.000 -19.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -125.000 -258.000 -804.000 -430.000
Driftskostnader -98.000 -139.000 -591.000 -1.839.000 -976.000
Driftsresultat -47.000 -4.000 -177.000 138.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -4.000 -10.000
Finans 0 -3.000 -1.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -7.000 -184.000 98.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 6.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 11.000 25.000 44.000 76.000
Sum varige driftsmidler 3.000 11.000 25.000 44.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 11.000 25.000 50.000 79.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 47.000 0 0
Andre fordringer 2.000 6.000 3.000 18.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 147.000 165.000 119.000 298.000 443.000
Sum omløpsmidler 149.000 170.000 169.000 316.000 509.000
Sum eiendeler 152.000 181.000 194.000 366.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -136.000 -89.000 -82.000 102.000 4.000
Sum egenkapital 5.000 52.000 59.000 243.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 23.000 53.000
Leverandørgjeld 102.000 98.000 107.000 6.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0 41.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 5.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 32.000 28.000 49.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 129.000 134.000 100.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 181.000 193.000 366.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 41.000 35.000 216.000 119.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.3 3.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.3 3.2 1.4
Soliditet 3.3 28.7 30.6 66.4 24.7
Resultatgrad -90.4 -42.9 7.0 9.4
Rentedekningsgrad -1.3 34.5 10.3
Gjeldsgrad 29.2 2.5 2.3 0.5 3.1
Total kapitalrentabilitet -31.1 -2.2 -91.7 37.7 17.5
Signatur
25.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex