Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Håland's Hagesenter AS
Juridisk navn:  Håland's Hagesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95815999
Kvernevikveien 177 Kvernevikveien 177 Fax:
4073 Randaberg 4073 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 990008612
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 6/27/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.7%
Resultat  
  
213.67%
Egenkapital  
  
9.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.172.000 20.521.000 21.378.000 21.056.000 19.982.000
Resultat: 1.377.000 439.000 303.000 -689.000 -103.000
Egenkapital: 11.876.000 10.832.000 10.499.000 10.196.000 10.885.000
Regnskap for  Håland's Hagesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.172.000 20.521.000 21.378.000 21.056.000 19.982.000
Driftskostnader -18.698.000 -19.983.000 -21.122.000 -21.830.000 -20.190.000
Driftsresultat 1.474.000 539.000 255.000 -774.000 -207.000
Finansinntekter 288.000 163.000 172.000 166.000 250.000
Finanskostnader -384.000 -262.000 -125.000 -81.000 -145.000
Finans -96.000 -99.000 47.000 85.000 105.000
Resultat før skatt 1.377.000 439.000 303.000 -689.000 -103.000
Skattekostnad -333.000 -106.000 0 0 16.000
Årsresultat 1.044.000 333.000 303.000 -689.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.808.000 5.201.000 5.694.000 6.124.000 6.100.000
Sum omløpsmidler 30.320.000 25.427.000 21.576.000 17.665.000 15.453.000
Sum eiendeler 35.128.000 30.628.000 27.270.000 23.789.000 21.553.000
Sum opptjent egenkapital 11.376.000 10.332.000 9.999.000 9.696.000 10.385.000
Sum egenkapital 11.876.000 10.832.000 10.499.000 10.196.000 10.885.000
Sum langsiktig gjeld 21.268.000 17.986.000 14.754.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.984.000 1.810.000 2.017.000 13.593.000 10.667.000
Sum gjeld og egenkapital 35.128.000 30.628.000 27.270.000 23.789.000 21.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.076.000 20.342.000 21.243.000 20.920.000 19.846.000
Andre inntekter 96.000 179.000 135.000 137.000 137.000
Driftsinntekter 20.172.000 20.521.000 21.378.000 21.056.000 19.982.000
Varekostnad -7.494.000 -8.281.000 -8.931.000 -9.154.000 -8.605.000
Lønninger -4.877.000 -5.280.000 -5.462.000 -5.293.000 -5.324.000
Avskrivning -414.000 -493.000 -574.000 -579.000 -675.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.913.000 -5.929.000 -6.155.000 -6.804.000 -5.586.000
Driftskostnader -18.698.000 -19.983.000 -21.122.000 -21.830.000 -20.190.000
Driftsresultat 1.474.000 539.000 255.000 -774.000 -207.000
Finansinntekter 288.000 163.000 172.000 166.000 250.000
Finanskostnader -384.000 -262.000 -125.000 -81.000 -145.000
Finans -96.000 -99.000 47.000 85.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.044.000 333.000 303.000 -689.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.439.000 4.483.000 4.528.000 4.573.000 4.360.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 369.000 718.000 1.166.000 1.551.000 1.739.000
Sum varige driftsmidler 4.808.000 5.201.000 5.694.000 6.124.000 6.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.808.000 5.201.000 5.694.000 6.124.000 6.100.000
Varebeholdning 1.214.000 1.295.000 1.370.000 1.475.000 1.635.000
Kundefordringer 508.000 338.000 711.000 301.000 428.000
Andre fordringer 72.000 8.000 76.000 116.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.526.000 23.786.000 19.419.000 15.772.000 13.228.000
Sum omløpsmidler 30.320.000 25.427.000 21.576.000 17.665.000 15.453.000
Sum eiendeler 35.128.000 30.628.000 27.270.000 23.789.000 21.553.000
Sum opptjent egenkapital 11.376.000 10.332.000 9.999.000 9.696.000 10.385.000
Sum egenkapital 11.876.000 10.832.000 10.499.000 10.196.000 10.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.268.000 17.986.000 14.754.000 0 0
Leverandørgjeld 226.000 216.000 466.000 243.000 176.000
Betalbar skatt 333.000 106.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 795.000 826.000 832.000 693.000 842.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 631.000 662.000 719.000 12.657.000 9.640.000
Sum kortsiktig gjeld 1.984.000 1.810.000 2.017.000 13.593.000 10.667.000
Sum gjeld og egenkapital 35.128.000 30.628.000 27.270.000 23.789.000 21.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.336.000 23.617.000 19.559.000 4.072.000 4.786.000
Likviditetsgrad 1 15.3 14 1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 14.7 13.3 1 1.2 1.3
Soliditet 33.8 35.4 38.5 42.9 50.5
Resultatgrad 7.3 2.6 1.2 -3.7 -1.0
Rentedekningsgrad 3.8 2.1 2 -9.6 0.3
Gjeldsgrad 2 1.8 1.6 1.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 5 2.3 1.6 -2.6 0.2
Signatur
17.07.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex