Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gymnos Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Gymnos Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33182909
Prinsegata 9B Prinsegata 9B Fax:
3256 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 943294712
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/7/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.06%
Resultat  
  
233.33%
Egenkapital  
  
16.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.739.000 1.738.000 1.343.000 1.739.000 1.683.000
Resultat: 80.000 -60.000 -225.000 -108.000 55.000
Egenkapital: 568.000 488.000 548.000 773.000 881.000
Regnskap for  Gymnos Fysikalske Institutt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.739.000 1.738.000 1.343.000 1.739.000 1.683.000
Driftskostnader -1.665.000 -1.801.000 -1.573.000 -1.852.000 -1.640.000
Driftsresultat 74.000 -64.000 -230.000 -114.000 43.000
Finansinntekter 6.000 4.000 5.000 6.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 4.000 5.000 6.000 12.000
Resultat før skatt 80.000 -60.000 -225.000 -108.000 55.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.000 -60.000 -225.000 -108.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 25.000 33.000
Sum omløpsmidler 1.009.000 1.057.000 1.037.000 1.320.000 1.329.000
Sum eiendeler 1.009.000 1.057.000 1.037.000 1.345.000 1.362.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 388.000 448.000 673.000 781.000
Sum egenkapital 568.000 488.000 548.000 773.000 881.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 441.000 569.000 488.000 572.000 480.000
Sum gjeld og egenkapital 1.009.000 1.057.000 1.036.000 1.345.000 1.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.739.000 1.738.000 1.343.000 1.739.000 1.683.000
Driftsinntekter 1.739.000 1.738.000 1.343.000 1.739.000 1.683.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.347.000 -1.486.000 -1.244.000 -1.501.000 -1.376.000
Avskrivning 0 0 -25.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -318.000 -315.000 -304.000 -344.000 -260.000
Driftskostnader -1.665.000 -1.801.000 -1.573.000 -1.852.000 -1.640.000
Driftsresultat 74.000 -64.000 -230.000 -114.000 43.000
Finansinntekter 6.000 4.000 5.000 6.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 4.000 5.000 6.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.000 -60.000 -225.000 -108.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 25.000 33.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 25.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 25.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 85.000
Andre fordringer 0 2.000 2.000 9.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.009.000 1.055.000 1.035.000 1.311.000 1.236.000
Sum omløpsmidler 1.009.000 1.057.000 1.037.000 1.320.000 1.329.000
Sum eiendeler 1.009.000 1.057.000 1.037.000 1.345.000 1.362.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 388.000 448.000 673.000 781.000
Sum egenkapital 568.000 488.000 548.000 773.000 881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 440.000 373.000 440.000 372.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 129.000 110.000 131.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000 569.000 488.000 572.000 480.000
Sum gjeld og egenkapital 1.009.000 1.057.000 1.036.000 1.345.000 1.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 568.000 488.000 549.000 748.000 849.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 2.1 2.3 2.8
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 2.1 2.3 2.8
Soliditet 56.3 46.2 52.9 57.5 64.7
Resultatgrad 4.3 -3.7 -17.1 -6.6 2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.2 0.9 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.9 -5.7 -21.7 4.0
Signatur
26.05.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex