Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gvarv Fruktlager AS
Juridisk navn:  Gvarv Fruktlager AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35956400
Postboks 50 Gvarv Fax: 35956017
3834 Gvarv 3810 Gvarv
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 912205169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/1960
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.36%
Resultat  
  
-57.28%
Egenkapital  
  
-43.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 346.000 404.000 427.000 333.000 266.000
Resultat: 44.000 103.000 21.000 -51.000 63.000
Egenkapital: 1.367.000 2.429.000 2.340.000 2.313.000 2.338.000
Regnskap for  Gvarv Fruktlager AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 346.000 404.000 427.000 333.000 266.000
Driftskostnader -317.000 -322.000 -427.000 -405.000 -242.000
Driftsresultat 29.000 82.000 0 -71.000 23.000
Finansinntekter 15.000 22.000 20.000 21.000 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 22.000 20.000 21.000 40.000
Resultat før skatt 44.000 103.000 21.000 -51.000 63.000
Skattekostnad -10.000 -14.000 6.000 26.000 15.000
Årsresultat 34.000 89.000 27.000 -25.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 987.000 903.000 941.000 980.000 1.021.000
Sum omløpsmidler 707.000 1.811.000 1.751.000 1.761.000 1.914.000
Sum eiendeler 1.694.000 2.714.000 2.692.000 2.741.000 2.935.000
Sum opptjent egenkapital 1.267.000 2.329.000 2.240.000 2.213.000 2.238.000
Sum egenkapital 1.367.000 2.429.000 2.340.000 2.313.000 2.338.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 204.000 271.000 352.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000 81.000 81.000 76.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 1.694.000 2.714.000 2.692.000 2.741.000 2.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.000 91.000 103.000 37.000 44.000
Andre inntekter 262.000 313.000 324.000 296.000 222.000
Driftsinntekter 346.000 404.000 427.000 333.000 266.000
Varekostnad -39.000 -15.000 -38.000 0 0
Lønninger 0 0 0 -96.000 0
Avskrivning -41.000 -38.000 -39.000 -41.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -269.000 -350.000 -268.000 -198.000
Driftskostnader -317.000 -322.000 -427.000 -405.000 -242.000
Driftsresultat 29.000 82.000 0 -71.000 23.000
Finansinntekter 15.000 22.000 20.000 21.000 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 22.000 20.000 21.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 89.000 27.000 -25.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 987.000 903.000 941.000 980.000 1.021.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 987.000 903.000 941.000 980.000 1.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 987.000 903.000 941.000 980.000 1.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 21.000 8.000 3.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 655.000 1.791.000 1.743.000 1.758.000 1.903.000
Sum omløpsmidler 707.000 1.811.000 1.751.000 1.761.000 1.914.000
Sum eiendeler 1.694.000 2.714.000 2.692.000 2.741.000 2.935.000
Sum opptjent egenkapital 1.267.000 2.329.000 2.240.000 2.213.000 2.238.000
Sum egenkapital 1.367.000 2.429.000 2.340.000 2.313.000 2.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 173.000 204.000 255.000 320.000 404.000
Gjeld til kredittinstitutt 123.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 173.000 204.000 271.000 352.000 467.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 14.000 65.000 59.000 58.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 5.000 12.000 9.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000 81.000 81.000 76.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 1.694.000 2.714.000 2.692.000 2.741.000 2.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 553.000 1.730.000 1.670.000 1.685.000 1.783.000
Likviditetsgrad 1 4.6 22.4 21.6 23.2 14.6
Likviditetsgrad 2 4.6 22.4 21.6 23.2 14.7
Soliditet 80.7 89.5 86.9 84.4 79.6
Resultatgrad 8.4 20.3 0 -21.3 8.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.6 3.8 0.7 -1.8 2.1
Signatur
21.02.2020
STYRETS FORMANN INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR ALENE.
Prokurister
21.02.2020
PROKURA HVER FOR SEG
MOEN HANS HARTVIG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex