Gunvald Johansen Svolvær AS
Juridisk navn:  Gunvald Johansen Svolvær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76068000
Postboks 209 Osan Industriveien 5 Fax: 75541931
8001 Bodø 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 966419393
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/27/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tre team byggvarehus as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.15%
Resultat  
  
16.24%
Egenkapital  
  
3.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 59.185.000 55.238.000 53.670.000 51.715.000 47.454.000
Resultat: 2.649.000 2.279.000 5.322.000 6.512.000 5.739.000
Egenkapital: 2.926.000 2.817.000 2.327.000 2.177.000 2.041.000
Regnskap for  Gunvald Johansen Svolvær AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 59.185.000 55.238.000 53.670.000 51.715.000 47.454.000
Driftskostnader -56.916.000 -53.291.000 -48.878.000 -45.718.000 -42.096.000
Driftsresultat 2.270.000 1.947.000 4.791.000 5.997.000 5.358.000
Finansinntekter 490.000 406.000 575.000 591.000 477.000
Finanskostnader -111.000 -73.000 -44.000 -76.000 -95.000
Finans 379.000 333.000 531.000 515.000 382.000
Resultat før skatt 2.649.000 2.279.000 5.322.000 6.512.000 5.739.000
Skattekostnad -588.000 -525.000 -1.284.000 -1.636.000 -1.566.000
Årsresultat 2.061.000 1.755.000 4.038.000 4.876.000 4.174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.342.000 2.556.000 799.000 221.000 232.000
Sum omløpsmidler 17.208.000 15.903.000 12.657.000 13.595.000 12.800.000
Sum eiendeler 19.550.000 18.459.000 13.456.000 13.816.000 13.032.000
Sum opptjent egenkapital 2.826.000 2.717.000 2.227.000 2.077.000 1.941.000
Sum egenkapital 2.926.000 2.817.000 2.327.000 2.177.000 2.041.000
Sum langsiktig gjeld 178.000 341.000 600.000 1.000.000 1.400.000
Sum kortsiktig gjeld 16.446.000 15.302.000 10.530.000 10.639.000 9.591.000
Sum gjeld og egenkapital 19.550.000 18.460.000 13.457.000 13.816.000 13.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.175.000 55.221.000 53.652.000 51.683.000 47.447.000
Andre inntekter 10.000 17.000 17.000 32.000 7.000
Driftsinntekter 59.185.000 55.238.000 53.670.000 51.715.000 47.454.000
Varekostnad -38.629.000 -35.359.000 -34.654.000 -33.189.000 -30.164.000
Lønninger -8.924.000 -8.577.000 -8.499.000 -7.610.000 -6.964.000
Avskrivning -415.000 -333.000 -78.000 -38.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.948.000 -9.022.000 -5.647.000 -4.881.000 -4.895.000
Driftskostnader -56.916.000 -53.291.000 -48.878.000 -45.718.000 -42.096.000
Driftsresultat 2.270.000 1.947.000 4.791.000 5.997.000 5.358.000
Finansinntekter 490.000 406.000 575.000 591.000 477.000
Finanskostnader -111.000 -73.000 -44.000 -76.000 -95.000
Finans 379.000 333.000 531.000 515.000 382.000
Konsernbidrag -1.952.000 -1.264.000 -3.888.000 -4.740.000 -4.286.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.061.000 1.755.000 4.038.000 4.876.000 4.174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 63.000 119.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.277.000 2.491.000 727.000 93.000 48.000
Sum varige driftsmidler 2.277.000 2.491.000 727.000 93.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Sum anleggsmidler 2.342.000 2.556.000 799.000 221.000 232.000
Varebeholdning 12.157.000 10.297.000 8.142.000 7.568.000 7.156.000
Kundefordringer 4.334.000 4.313.000 3.248.000 3.027.000 2.501.000
Andre fordringer 494.000 1.074.000 1.036.000 733.000 922.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 222.000 219.000 231.000 2.267.000 2.221.000
Sum omløpsmidler 17.208.000 15.903.000 12.657.000 13.595.000 12.800.000
Sum eiendeler 19.550.000 18.459.000 13.456.000 13.816.000 13.032.000
Sum opptjent egenkapital 2.826.000 2.717.000 2.227.000 2.077.000 1.941.000
Sum egenkapital 2.926.000 2.817.000 2.327.000 2.177.000 2.041.000
Sum avsetninger til forpliktelser 178.000 141.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.665.000 3.474.000 510.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 178.000 341.000 600.000 1.000.000 1.400.000
Leverandørgjeld 1.992.000 1.547.000 2.033.000 1.396.000 1.097.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 681.000 771.000 925.000 946.000 1.185.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.108.000 9.510.000 7.062.000 8.298.000 7.309.000
Sum kortsiktig gjeld 16.446.000 15.302.000 10.530.000 10.639.000 9.591.000
Sum gjeld og egenkapital 19.550.000 18.460.000 13.457.000 13.816.000 13.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 762.000 601.000 2.127.000 2.956.000 3.209.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6
Soliditet 1 15.3 17.3 15.8 15.7
Resultatgrad 3.8 3.5 8.9 11.6 11.3
Rentedekningsgrad 20.5 26.7 108.9 78.9 61.4
Gjeldsgrad 5.7 5.6 4.8 5.3 5.4
Total kapitalrentabilitet 14.1 12.7 39.9 47.7 44.8
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR I FELLESSKAP
JOHANSEN MENGKROGEN ANDREAS
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
08.06.2020
PROKURA
BENDIKSEN EINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex