Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gunnar Ruud Eiendom AS
Juridisk navn:  Gunnar Ruud Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22195980
Norderhovgata 7 Norderhovsg 7 Fax:
0654 Oslo 654 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915524524
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/27/1947
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.16%
Resultat  
  
58.84%
Egenkapital  
  
14.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.907.000 3.751.000 3.550.000 3.499.000 3.410.000
Resultat: 3.018.000 1.900.000 1.292.000 1.296.000 2.379.000
Egenkapital: 5.811.000 5.072.000 4.824.000 4.858.000 4.902.000
Regnskap for  Gunnar Ruud Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.907.000 3.751.000 3.550.000 3.499.000 3.410.000
Driftskostnader -946.000 -1.899.000 -2.306.000 -2.250.000 -1.078.000
Driftsresultat 2.961.000 1.852.000 1.244.000 1.249.000 2.332.000
Finansinntekter 57.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 56.000 47.000 47.000 46.000 46.000
Resultat før skatt 3.018.000 1.900.000 1.292.000 1.296.000 2.379.000
Skattekostnad -678.000 -452.000 -326.000 -339.000 -657.000
Årsresultat 2.340.000 1.448.000 966.000 956.000 1.721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.722.000 5.787.000 5.852.000 5.917.000 5.515.000
Sum omløpsmidler 3.373.000 1.892.000 1.265.000 1.233.000 2.082.000
Sum eiendeler 9.095.000 7.679.000 7.117.000 7.150.000 7.597.000
Sum opptjent egenkapital 5.711.000 4.972.000 4.724.000 4.758.000 4.802.000
Sum egenkapital 5.811.000 5.072.000 4.824.000 4.858.000 4.902.000
Sum langsiktig gjeld 983.000 906.000 925.000 930.000 993.000
Sum kortsiktig gjeld 2.300.000 1.701.000 1.368.000 1.361.000 1.702.000
Sum gjeld og egenkapital 9.094.000 7.679.000 7.117.000 7.149.000 7.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.907.000 3.751.000 3.550.000 3.499.000 3.410.000
Driftsinntekter 3.907.000 3.751.000 3.550.000 3.499.000 3.410.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -65.000 -61.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -881.000 -1.834.000 -2.241.000 -2.189.000 -1.022.000
Driftskostnader -946.000 -1.899.000 -2.306.000 -2.250.000 -1.078.000
Driftsresultat 2.961.000 1.852.000 1.244.000 1.249.000 2.332.000
Finansinntekter 57.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 56.000 47.000 47.000 46.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.340.000 1.448.000 966.000 956.000 1.721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.696.000 4.761.000 4.826.000 4.891.000 4.489.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.696.000 4.761.000 4.826.000 4.891.000 4.489.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.026.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000
Sum anleggsmidler 5.722.000 5.787.000 5.852.000 5.917.000 5.515.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 0 0 47.000 0
Andre fordringer 3.365.000 1.892.000 1.265.000 1.186.000 2.082.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.373.000 1.892.000 1.265.000 1.233.000 2.082.000
Sum eiendeler 9.095.000 7.679.000 7.117.000 7.150.000 7.597.000
Sum opptjent egenkapital 5.711.000 4.972.000 4.724.000 4.758.000 4.802.000
Sum egenkapital 5.811.000 5.072.000 4.824.000 4.858.000 4.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 983.000 906.000 925.000 930.000 993.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 678.000 452.000 326.000 339.000 657.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 22.000 50.000 42.000 22.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 2.300.000 1.701.000 1.368.000 1.361.000 1.702.000
Sum gjeld og egenkapital 9.094.000 7.679.000 7.117.000 7.149.000 7.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.073.000 191.000 -103.000 -128.000 380.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 0.9 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 0.9 0.9 1.3
Soliditet 63.9 66.1 67.8 6 64.5
Resultatgrad 75.8 49.4 3 35.7 68.4
Rentedekningsgrad 2 1 2379.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 33.2 24.7 18.1 18.1 31.3
Signatur
27.06.2013
FORMANNEN ALENE ELLER FORMANNEN OG
ET AV DE ØVRIGE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex