Gunhild Haga Ommestad
Juridisk navn:  Gunhild Haga Ommestad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62953543
St. Olavs Gate 53 St. Olavs Gate 53 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 980686957
Aksjekapital: 53 NOK
Etableringsdato: 4/23/1999
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
10.89%
Resultat  
  
10.36%
Egenkapital  
  
-3.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.395.000 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000
Resultat: 1.225.000 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000
Egenkapital: 372.000 387.000 268.000 438.000 376.000
Regnskap for  Gunhild Haga Ommestad
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.395.000 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000
Driftskostnader -170.000 -148.000 -123.000 -115.000 -129.000
Driftsresultat 1.226.000 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.225.000 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.225.000 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 84.000 84.000 105.000 131.000
Sum omløpsmidler 359.000 388.000 260.000 395.000 300.000
Sum eiendeler 443.000 472.000 344.000 500.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 387.000 268.000 438.000 376.000
Sum egenkapital 372.000 387.000 268.000 438.000 376.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 85.000 75.000 62.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 443.000 472.000 343.000 500.000 430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.395.000 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.395.000 1.258.000 1.228.000 1.258.000 1.059.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -21.000 -26.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -148.000 -102.000 -89.000 -96.000
Driftskostnader -170.000 -148.000 -123.000 -115.000 -129.000
Driftsresultat 1.226.000 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.225.000 1.110.000 1.105.000 1.142.000 931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 84.000 84.000 105.000 131.000
Sum varige driftsmidler 84.000 84.000 84.000 105.000 131.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.000 84.000 84.000 105.000 131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 258.000 219.000 168.000 161.000 136.000
Andre fordringer 60.000 65.000 69.000 110.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 103.000 22.000 123.000 143.000
Sum omløpsmidler 359.000 388.000 260.000 395.000 300.000
Sum eiendeler 443.000 472.000 344.000 500.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 387.000 268.000 438.000 376.000
Sum egenkapital 372.000 387.000 268.000 438.000 376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 0 4.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 76.000 75.000 57.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 85.000 75.000 62.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 443.000 472.000 343.000 500.000 430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 303.000 185.000 333.000 246.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.6 3.5 6.4 5.6
Likviditetsgrad 2 5.1 4.6 3.5 6.4 5.6
Soliditet 8 8 78.1 87.6 87.4
Resultatgrad 87.9 88.2 9 90.8 87.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 276.7 235.2 322.2 228.4 216.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex