Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gunhild Bakke F Sørlies Minnelegat
Juridisk navn:  Gunhild Bakke F Sørlies Minnelegat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61700700
Botten Hansens Gate 9 C/O Sel Kommune Fax: 61700701
2670 Otta 2670 Otta
Fylke: Kommune:
Oppland Sel
Org.nr: 975260194
Aksjekapital: 184.000 NOK
Etableringsdato: 7/18/1974
Foretakstype: STI
Revisor: Innlandet Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 4.000
Resultat: 0 0 0 -3.000 4.000
Egenkapital: 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Regnskap for  Gunhild Bakke F Sørlies Minnelegat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 4.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 4.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 0
Resultat før skatt 0 0 0 -3.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -3.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Sum eiendeler 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 184.000 0 184.000 0
Sum egenkapital 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 183.000 185.000 184.000 184.000 187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 4.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 4.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 4.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -3.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Sum omløpsmidler 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Sum eiendeler 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 184.000 0 184.000 0
Sum egenkapital 183.000 184.000 184.000 184.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 183.000 185.000 184.000 184.000 187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000 183.000 184.000 184.000 187.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0 1 0 0.0 0.0
Soliditet 1 99.5 1 100.0 100.0
Resultatgrad 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 0 0 -1.6 2.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex