Gulvvarmeteknikk Ltd
Juridisk navn:  Gulvvarmeteknikk Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Åsvei 42 Nedre Åsvei 42 Fax:
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 993278564
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/15/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.07%
Resultat  
  
-62.07%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 44.000 147.000
Resultat: 11.000 29.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Gulvvarmeteknikk Ltd
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 44.000 147.000
Driftskostnader -33.000 -118.000
Driftsresultat 11.000 29.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 11.000 29.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 11.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 57.000 42.000
Sum eiendeler 57.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 44.000 147.000
Varekostnad -33.000 -118.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader -33.000 -118.000
Driftsresultat 11.000 29.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 11.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 57.000 42.000
Sum omløpsmidler 57.000 42.000
Sum eiendeler 57.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 57.000 42.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1
Soliditet 0.0 0.0
Resultatgrad 25.0 19.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 19.3 69.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex