Gulvvarme As
Juridisk navn:  Gulvvarme As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91829271
C/O Hundeidvik Mathus As c/o Hundeidvik Mathus AS Fax:
6224 Hundeidvik 6224 Hundeidvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 998719879
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 8/7/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sr-Rekneskap As Sykkylven
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.24%
Resultat  
  
126.34%
Egenkapital  
  
242.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 778.000 821.000 1.379.000 1.221.000 1.302.000
Resultat: 64.000 -243.000 28.000 140.000 181.000
Egenkapital: 37.000 -26.000 214.000 492.000 390.000
Regnskap for  Gulvvarme As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 778.000 821.000 1.379.000 1.221.000 1.302.000
Driftskostnader -699.000 -1.043.000 -1.331.000 -1.059.000 -1.114.000
Driftsresultat 79.000 -222.000 47.000 162.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -21.000 -19.000 -23.000 -8.000
Finans -15.000 -21.000 -19.000 -22.000 -8.000
Resultat før skatt 64.000 -243.000 28.000 140.000 181.000
Skattekostnad 0 3.000 -7.000 -37.000 -49.000
Årsresultat 64.000 -240.000 21.000 102.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 41.000 72.000 111.000 150.000
Sum omløpsmidler 88.000 255.000 516.000 623.000 570.000
Sum eiendeler 103.000 296.000 588.000 734.000 720.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -61.000 179.000 457.000 355.000
Sum egenkapital 37.000 -26.000 214.000 492.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 5.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 322.000 371.000 236.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000 296.000 588.000 733.000 720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 778.000 821.000 1.291.000 1.128.000 1.153.000
Andre inntekter 0 0 88.000 93.000 149.000
Driftsinntekter 778.000 821.000 1.379.000 1.221.000 1.302.000
Varekostnad -561.000 -527.000 -1.109.000 -682.000 -932.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -27.000 -31.000 -38.000 -39.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -485.000 -184.000 -338.000 -162.000
Driftskostnader -699.000 -1.043.000 -1.331.000 -1.059.000 -1.114.000
Driftsresultat 79.000 -222.000 47.000 162.000 189.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -21.000 -19.000 -23.000 -8.000
Finans -15.000 -21.000 -19.000 -22.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 64.000 -240.000 21.000 102.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 4.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 41.000 72.000 107.000 141.000
Sum varige driftsmidler 15.000 41.000 72.000 107.000 141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 41.000 72.000 111.000 150.000
Varebeholdning 82.000 246.000 441.000 566.000 390.000
Kundefordringer 0 3.000 67.000 28.000 45.000
Andre fordringer 4.000 4.000 8.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 0 0 135.000
Sum omløpsmidler 88.000 255.000 516.000 623.000 570.000
Sum eiendeler 103.000 296.000 588.000 734.000 720.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -61.000 179.000 457.000 355.000
Sum egenkapital 37.000 -26.000 214.000 492.000 390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 5.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 48.000 156.000 2.000 192.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 5.000 8.000
Leverandørgjeld 8.000 160.000 24.000 3.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 40.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 36.000 0 78.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 189.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 322.000 371.000 236.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 102.000 296.000 588.000 733.000 720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -67.000 145.000 387.000 248.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0 1.4 2.6 1.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.2 0.3 0.6
Soliditet 36.3 -8.8 36.4 67.1 54.2
Resultatgrad 10.2 3.4 13.3 14.5
Rentedekningsgrad 5.3 -10.6 2.5 7.1 23.6
Gjeldsgrad 1.8 -12.4 1.7 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 77.5 8 22.2 26.3
Signatur
17.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex