Gulvleggeren AS
Juridisk navn:  Gulvleggeren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47858580
Lurudveien 10I Lurudveien 10I Fax: 67908176
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 879393302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/3/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.47%
Resultat  
  
-2533.33%
Egenkapital  
  
-235.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.068.000 1.095.000 1.266.000 437.000 779.000
Resultat: -73.000 3.000 25.000 -38.000 0
Egenkapital: -42.000 31.000 28.000 0 36.000
Regnskap for  Gulvleggeren AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.068.000 1.095.000 1.266.000 437.000 779.000
Driftskostnader -1.129.000 -1.079.000 -1.232.000 -473.000 -772.000
Driftsresultat -61.000 16.000 34.000 -37.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -13.000 -9.000 -1.000 -6.000
Finans -12.000 -13.000 -9.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt -73.000 3.000 25.000 -38.000 0
Skattekostnad 0 0 0 2.000 0
Årsresultat -73.000 3.000 29.000 -36.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 272.000 304.000 105.000 128.000
Sum omløpsmidler 144.000 239.000 235.000 140.000 320.000
Sum eiendeler 384.000 511.000 539.000 245.000 448.000
Sum opptjent egenkapital -142.000 -69.000 -72.000 -100.000 -64.000
Sum egenkapital -42.000 31.000 28.000 0 36.000
Sum langsiktig gjeld 216.000 268.000 318.000 9.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 212.000 192.000 237.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 511.000 538.000 246.000 448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.068.000 1.095.000 1.263.000 437.000 779.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 1.068.000 1.095.000 1.266.000 437.000 779.000
Varekostnad -16.000 0 0 -4.000 0
Lønninger -879.000 -853.000 -956.000 -277.000 -524.000
Avskrivning -32.000 -32.000 -27.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -194.000 -249.000 -169.000 -225.000
Driftskostnader -1.129.000 -1.079.000 -1.232.000 -473.000 -772.000
Driftsresultat -61.000 16.000 34.000 -37.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -13.000 -9.000 -1.000 -6.000
Finans -12.000 -13.000 -9.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 3.000 29.000 -36.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 240.000 272.000 304.000 105.000 128.000
Sum varige driftsmidler 240.000 272.000 304.000 105.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 240.000 272.000 304.000 105.000 128.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 107.000 114.000 137.000 121.000 288.000
Andre fordringer 32.000 79.000 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 46.000 89.000 20.000 33.000
Sum omløpsmidler 144.000 239.000 235.000 140.000 320.000
Sum eiendeler 384.000 511.000 539.000 245.000 448.000
Sum opptjent egenkapital -142.000 -69.000 -72.000 -100.000 -64.000
Sum egenkapital -42.000 31.000 28.000 0 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 5.000 5.000 9.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 216.000 268.000 318.000 9.000 40.000
Leverandørgjeld 0 18.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 105.000 127.000 62.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 89.000 65.000 175.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 212.000 192.000 237.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 511.000 538.000 246.000 448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 27.000 43.000 -97.000 -52.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 1.2 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.2 0.6 0.9
Soliditet 6.1 5.2 0.0 8.0
Resultatgrad -5.7 1.5 2.7 -8.5 0.8
Rentedekningsgrad -5.1 1.2 3.8 -37.0 1.0
Gjeldsgrad -10.1 15.5 18.2 11.4
Total kapitalrentabilitet -15.9 3.1 6.3 -15.0 1.3
Signatur
29.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex