Gulvlegger Vest As
Juridisk navn:  Gulvlegger Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48600255
Gravdalsveien 3 Gravdalsveien 3 Fax:
5165 Laksevåg 5165 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916150911
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råd & Regnskap Sotra As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19%
Resultat  
  
-52.29%
Egenkapital  
  
35.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.622.000 5.706.000 3.316.000 3.585.000 280.000
Resultat: 759.000 1.591.000 826.000 1.221.000 25.000
Egenkapital: 2.269.000 1.676.000 1.650.000 1.027.000 112.000
Regnskap for  Gulvlegger Vest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.622.000 5.706.000 3.316.000 3.585.000 280.000
Driftskostnader -3.863.000 -4.116.000 -2.493.000 -2.362.000 -248.000
Driftsresultat 759.000 1.590.000 822.000 1.223.000 33.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -8.000
Finans 0 0 4.000 -2.000 -8.000
Resultat før skatt 759.000 1.591.000 826.000 1.221.000 25.000
Skattekostnad -167.000 -365.000 -203.000 -305.000 -4.000
Årsresultat 592.000 1.226.000 623.000 916.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 819.000 24.000 10.000 24.000 17.000
Sum omløpsmidler 2.482.000 3.690.000 2.218.000 1.655.000 312.000
Sum eiendeler 3.301.000 3.714.000 2.228.000 1.679.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 2.177.000 1.585.000 1.559.000 936.000 20.000
Sum egenkapital 2.269.000 1.676.000 1.650.000 1.027.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.032.000 2.038.000 578.000 652.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 3.300.000 3.714.000 2.228.000 1.679.000 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.622.000 5.703.000 3.316.000 3.585.000 280.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.622.000 5.706.000 3.316.000 3.585.000 280.000
Varekostnad -1.878.000 -2.107.000 -1.065.000 -1.361.000 -160.000
Lønninger -1.285.000 -1.338.000 -901.000 -598.000 0
Avskrivning -5.000 -2.000 -24.000 -8.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -695.000 -669.000 -503.000 -395.000 -81.000
Driftskostnader -3.863.000 -4.116.000 -2.493.000 -2.362.000 -248.000
Driftsresultat 759.000 1.590.000 822.000 1.223.000 33.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -8.000
Finans 0 0 4.000 -2.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 0 0 0
Årsresultat 592.000 1.226.000 623.000 916.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 11.000 17.000
Driftsløsøre 19.000 24.000 0 13.000 0
Sum varige driftsmidler 19.000 24.000 0 24.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 800.000 0 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 819.000 24.000 10.000 24.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.191.000 936.000 600.000 230.000 166.000
Andre fordringer 79.000 52.000 64.000 7.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.211.000 2.702.000 1.553.000 1.418.000 134.000
Sum omløpsmidler 2.482.000 3.690.000 2.218.000 1.655.000 312.000
Sum eiendeler 3.301.000 3.714.000 2.228.000 1.679.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 2.177.000 1.585.000 1.559.000 936.000 20.000
Sum egenkapital 2.269.000 1.676.000 1.650.000 1.027.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 426.000 145.000 90.000 43.000 210.000
Betalbar skatt 167.000 365.000 203.000 305.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 323.000 210.000 189.000 249.000 3.000
Utbytte 0 -1.200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 118.000 96.000 55.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.032.000 2.038.000 578.000 652.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 3.300.000 3.714.000 2.228.000 1.679.000 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.450.000 1.652.000 1.640.000 1.003.000 95.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 3.8 2.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 3.8 2.5 1.5
Soliditet 68.7 45.1 74.1 61.2 34.0
Resultatgrad 16.4 27.9 24.8 34.1 11.8
Rentedekningsgrad 7 1 4 407.7 4.1
Gjeldsgrad 0.5 1.2 0.4 0.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 2 42.8 37.2 72.9 10.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex