Gulvlegger Eddy Vabø Eftf As
Juridisk navn:  Gulvlegger Eddy Vabø Eftf As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55390550
Slettevikvegen 30 Slettevikvegen 30 Fax: 55390551
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 959719810
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.6%
Resultat  
  
-172.37%
Egenkapital  
  
-20.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.072.000 1.746.000 2.239.000 2.215.000 2.103.000
Resultat: -55.000 76.000 -126.000 -103.000 -33.000
Egenkapital: 176.000 221.000 165.000 262.000 323.000
Regnskap for  Gulvlegger Eddy Vabø Eftf As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.072.000 1.746.000 2.239.000 2.215.000 2.103.000
Driftskostnader -1.108.000 -1.664.000 -2.356.000 -2.315.000 -2.136.000
Driftsresultat -35.000 83.000 -118.000 -100.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 -8.000 -3.000 -1.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -55.000 76.000 -126.000 -103.000 -33.000
Skattekostnad 10.000 -20.000 29.000 42.000 7.000
Årsresultat -44.000 56.000 -97.000 -61.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 178.000 228.000 255.000 276.000
Sum omløpsmidler 351.000 215.000 433.000 202.000 421.000
Sum eiendeler 470.000 393.000 661.000 457.000 697.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 121.000 65.000 162.000 223.000
Sum egenkapital 176.000 221.000 165.000 262.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 172.000 496.000 195.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 393.000 661.000 457.000 696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.072.000 1.746.000 2.238.000 2.215.000 2.103.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.072.000 1.746.000 2.239.000 2.215.000 2.103.000
Varekostnad -419.000 -750.000 -1.211.000 -1.363.000 -1.238.000
Lønninger -486.000 -662.000 -927.000 -702.000 -612.000
Avskrivning -70.000 -64.000 -55.000 -55.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -188.000 -163.000 -195.000 -210.000
Driftskostnader -1.108.000 -1.664.000 -2.356.000 -2.315.000 -2.136.000
Driftsresultat -35.000 83.000 -118.000 -100.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 -8.000 -3.000 -1.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 56.000 -97.000 -61.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 53.000 43.000 63.000 34.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 166.000 221.000 0
Driftsløsøre 66.000 135.000 0 0 276.000
Sum varige driftsmidler 66.000 135.000 166.000 221.000 276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 119.000 178.000 228.000 255.000 276.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 44.000 220.000 29.000 130.000
Andre fordringer 166.000 47.000 46.000 44.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 155.000 124.000 167.000 129.000 281.000
Sum omløpsmidler 351.000 215.000 433.000 202.000 421.000
Sum eiendeler 470.000 393.000 661.000 457.000 697.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 121.000 65.000 162.000 223.000
Sum egenkapital 176.000 221.000 165.000 262.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Leverandørgjeld 116.000 49.000 349.000 100.000 105.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 79.000 81.000 61.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 44.000 66.000 33.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 172.000 496.000 195.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 393.000 661.000 457.000 696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 43.000 -63.000 7.000 55.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 0.9 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 0.9 1.1 1.2
Soliditet 37.5 56.2 2 57.3 46.4
Resultatgrad -3.3 4.8 -5.3 -4.5 -1.5
Rentedekningsgrad -1.8 10.4 -14.8 -33.3 -32.0
Gjeldsgrad 1.7 0.8 3 0.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -7.5 21.1 -17.9 -21.9 -4.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex