Gulvlegger Anders Jaberg As
Juridisk navn:  Gulvlegger Anders Jaberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Enromvegen 131 Enromvegen 131 Fax:
7026 Trondheim 7026 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 921498217
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/3/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
325.51%
Resultat  
  
159.52%
Egenkapital  
  
161.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.051.000 247.000
Resultat: 218.000 84.000
Egenkapital: 277.000 106.000
Regnskap for  Gulvlegger Anders Jaberg As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.051.000 247.000
Driftskostnader -834.000 -163.000
Driftsresultat 218.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 218.000 84.000
Skattekostnad -48.000 -17.000
Årsresultat 170.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 0
Sum omløpsmidler 449.000 232.000
Sum eiendeler 526.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 67.000
Sum egenkapital 277.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 247.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.051.000 247.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.051.000 247.000
Varekostnad -112.000 -1.000
Lønninger -538.000 -115.000
Avskrivning -12.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -172.000 -47.000
Driftskostnader -834.000 -163.000
Driftsresultat 218.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 170.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 77.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 77.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 120.000 133.000
Andre fordringer 17.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 312.000 100.000
Sum omløpsmidler 449.000 232.000
Sum eiendeler 526.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 67.000
Sum egenkapital 277.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 47.000 8.000
Betalbar skatt 46.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 67.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8
Soliditet 52.7 45.7
Resultatgrad 20.7 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 41.4 36.2
Signatur
04.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex