Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gullbrå Regnskap V/Svein Tollefsen
Juridisk navn:  Gullbrå Regnskap V/Svein Tollefsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56595277
Eksingedalsvegen 3511 Eksingedalsvegen 3511 Fax:
5728 Eidslandet 5728 Eidslandet
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 982224608
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/25/2000
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
27.08%
Resultat  
  
2.63%
Egenkapital  
  
-2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 122.000 96.000 77.000 83.000 73.000
Resultat: 39.000 38.000 31.000 -5.000 16.000
Egenkapital: 1.877.000 1.931.000 1.883.000 1.966.000 1.997.000
Regnskap for  Gullbrå Regnskap V/Svein Tollefsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 122.000 96.000 77.000 83.000 73.000
Driftskostnader -59.000 -57.000 -46.000 -67.000 -57.000
Driftsresultat 62.000 38.000 31.000 16.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 0 0 -21.000 0
Finans -23.000 0 0 -21.000 0
Resultat før skatt 39.000 38.000 31.000 -5.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 38.000 31.000 -5.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.856.000 1.891.000 1.911.000 1.926.000 1.965.000
Sum omløpsmidler 34.000 50.000 0 49.000 38.000
Sum eiendeler 1.890.000 1.941.000 1.911.000 1.975.000 2.003.000
Sum opptjent egenkapital 1.877.000 1.931.000 1.883.000 1.966.000 1.997.000
Sum egenkapital 1.877.000 1.931.000 1.883.000 1.966.000 1.997.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 10.000 27.000 9.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.890.000 1.941.000 1.910.000 1.975.000 2.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.000 95.000 58.000 42.000 73.000
Andre inntekter 47.000 1.000 19.000 41.000 0
Driftsinntekter 122.000 96.000 77.000 83.000 73.000
Varekostnad -7.000 0 0 0 0
Lønninger 0 -22.000 0 0 -20.000
Avskrivning 0 -19.000 -16.000 -38.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -16.000 -30.000 -29.000 -23.000
Driftskostnader -59.000 -57.000 -46.000 -67.000 -57.000
Driftsresultat 62.000 38.000 31.000 16.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 0 0 -21.000 0
Finans -23.000 0 0 -21.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 38.000 31.000 -5.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.780.000 1.796.000 1.813.000 1.813.000 1.832.000
Maskiner anlegg 0 0 97.000 113.000 133.000
Driftsløsøre 76.000 95.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.856.000 1.891.000 1.911.000 1.926.000 1.965.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.856.000 1.891.000 1.911.000 1.926.000 1.965.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 0 28.000 26.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 42.000 0 21.000 12.000
Sum omløpsmidler 34.000 50.000 0 49.000 38.000
Sum eiendeler 1.890.000 1.941.000 1.911.000 1.975.000 2.003.000
Sum opptjent egenkapital 1.877.000 1.931.000 1.883.000 1.966.000 1.997.000
Sum egenkapital 1.877.000 1.931.000 1.883.000 1.966.000 1.997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 16.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 10.000 9.000 9.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 10.000 27.000 9.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.890.000 1.941.000 1.910.000 1.975.000 2.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 40.000 -27.000 40.000 32.000
Likviditetsgrad 1 2.6 5 0 5.4 6.3
Likviditetsgrad 2 2.6 5 0 5.4 6.4
Soliditet 99.3 99.5 98.6 99.5 99.7
Resultatgrad 50.8 39.6 40.3 19.3 21.9
Rentedekningsgrad 2.7 0.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.3 2 1.6 0.8 0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex