Gule Sider As
Juridisk navn:  Gule Sider As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81544418
Postboks 451 Sentrum Langkaia 1 Fax: 22771001
0104 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963815751
Aksjekapital: 53.218.705 NOK
Antall ansatte: 158
Etableringsdato: 3/24/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.12%
Resultat  
  
143.2%
Egenkapital  
  
44.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 235.314.000 332.006.000 485.310.000 581.135.000 761.615.000
Resultat: 13.021.000 -30.140.000 33.763.000 47.108.000 106.470.000
Egenkapital: 74.544.000 51.754.000 60.941.000 80.323.000 558.902.000
Regnskap for  Gule Sider As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 235.314.000 332.006.000 485.310.000 581.135.000 761.615.000
Driftskostnader -239.737.000 -385.812.000 -486.738.000 -572.498.000 -690.849.000
Driftsresultat -4.423.000 -53.806.000 -1.428.000 8.636.000 70.766.000
Finansinntekter 25.414.000 28.016.000 35.924.000 41.699.000 37.253.000
Finanskostnader -7.970.000 -4.350.000 -733.000 -3.227.000 -1.549.000
Finans 17.444.000 23.666.000 35.191.000 38.472.000 35.704.000
Resultat før skatt 13.021.000 -30.140.000 33.763.000 47.108.000 106.470.000
Skattekostnad -3.159.000 6.756.000 -9.030.000 -8.992.000 -24.391.000
Årsresultat 9.862.000 -23.384.000 24.733.000 38.116.000 82.079.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.947.000 40.250.000 53.367.000 84.372.000 98.797.000
Sum omløpsmidler 192.796.000 218.795.000 301.857.000 806.097.000 967.980.000
Sum eiendeler 229.743.000 259.045.000 355.224.000 890.469.000 1.066.777.000
Sum opptjent egenkapital 2.461.000 -20.329.000 -11.142.000 0 384.654.000
Sum egenkapital 74.544.000 51.754.000 60.941.000 80.323.000 558.902.000
Sum langsiktig gjeld 25.289.000 25.283.000 25.671.000 11.702.000 12.079.000
Sum kortsiktig gjeld 129.908.000 182.008.000 268.610.000 798.443.000 495.796.000
Sum gjeld og egenkapital 229.741.000 259.045.000 355.222.000 890.468.000 1.066.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 235.314.000 332.006.000 485.310.000 581.135.000 683.964.000
Andre inntekter 0 0 0 0 77.651.000
Driftsinntekter 235.314.000 332.006.000 485.310.000 581.135.000 761.615.000
Varekostnad -33.121.000 -48.998.000 -59.972.000 -86.628.000 -76.466.000
Lønninger -104.474.000 -142.765.000 -182.572.000 -252.357.000 -318.872.000
Avskrivning -3.117.000 -5.774.000 -9.011.000 -13.318.000 -15.232.000
Nedskrivning 0 -9.978.000 -18.370.000 -10.037.000 0
Andre driftskostnader -99.025.000 -178.297.000 -216.813.000 -210.158.000 -280.279.000
Driftskostnader -239.737.000 -385.812.000 -486.738.000 -572.498.000 -690.849.000
Driftsresultat -4.423.000 -53.806.000 -1.428.000 8.636.000 70.766.000
Finansinntekter 25.414.000 28.016.000 35.924.000 41.699.000 37.253.000
Finanskostnader -7.970.000 -4.350.000 -733.000 -3.227.000 -1.549.000
Finans 17.444.000 23.666.000 35.191.000 38.472.000 35.704.000
Konsernbidrag 0 0 -24.517.000 -516.149.000 -59.303.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.862.000 -23.384.000 24.733.000 38.116.000 82.079.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 8.340.000
Sum Immatrielle midler 5.750.000 8.809.000 7.499.000 7.248.000 15.352.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.962.000 3.204.000 7.456.000 9.757.000 12.286.000
Sum varige driftsmidler 1.962.000 3.204.000 7.456.000 9.757.000 12.286.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.235.000 28.237.000 38.412.000 67.366.000 71.159.000
Sum anleggsmidler 36.947.000 40.250.000 53.367.000 84.372.000 98.797.000
Varebeholdning 1.989.000 0 5.214.000 7.839.000 2.104.000
Kundefordringer 14.447.000 21.444.000 33.683.000 75.716.000 123.425.000
Andre fordringer 172.889.000 189.128.000 248.633.000 718.622.000 842.451.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.452.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 192.796.000 218.795.000 301.857.000 806.097.000 967.980.000
Sum eiendeler 229.743.000 259.045.000 355.224.000 890.469.000 1.066.777.000
Sum opptjent egenkapital 2.461.000 -20.329.000 -11.142.000 0 384.654.000
Sum egenkapital 74.544.000 51.754.000 60.941.000 80.323.000 558.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.289.000 25.283.000 25.671.000 11.702.000 12.079.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 24.165.000 38.011.000 6.091.000 118.791.000
Sum langsiktig gjeld 25.289.000 25.283.000 25.671.000 11.702.000 12.079.000
Leverandørgjeld 5.579.000 8.072.000 6.802.000 27.909.000 0
Betalbar skatt 0 0 -817.000 124.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.620.000 18.846.000 27.589.000 37.097.000 46.340.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.709.000 130.925.000 197.025.000 727.221.000 330.665.000
Sum kortsiktig gjeld 129.908.000 182.008.000 268.610.000 798.443.000 495.796.000
Sum gjeld og egenkapital 229.741.000 259.045.000 355.222.000 890.468.000 1.066.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.888.000 36.787.000 33.247.000 7.654.000 472.184.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.1 1.0 2.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.1 1.0 2.0
Soliditet 32.4 2 17.2 9.0 52.4
Resultatgrad -1.9 -16.2 -0.3 1.5 9.3
Rentedekningsgrad -0.6 -12.4 -1.9 15.6 69.7
Gjeldsgrad 2.1 4 4.8 10.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.1 9.7 5.7 10.1
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, HVOR DEN ENE ER
VALGT AV AKSJONÆRENE.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex