Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gule Og Skrivarhaug Eiendomsforvaltning As
Juridisk navn:  Gule Og Skrivarhaug Eiendomsforvaltning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71266780
Fax:
6430 Bud 6430 Bud
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 997764293
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.71%
Resultat  
  
-110.99%
Egenkapital  
  
-3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.305.000 7.853.000 11.137.000 5.005.000 5.320.000
Resultat: -21.000 191.000 197.000 84.000 156.000
Egenkapital: 447.000 464.000 318.000 170.000 109.000
Regnskap for  Gule Og Skrivarhaug Eiendomsforvaltning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.305.000 7.853.000 11.137.000 5.005.000 5.320.000
Driftskostnader -6.335.000 -7.660.000 -10.941.000 -4.939.000 -5.184.000
Driftsresultat -29.000 193.000 196.000 66.000 136.000
Finansinntekter 7.000 1.000 1.000 19.000 21.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 7.000 -1.000 1.000 19.000 21.000
Resultat før skatt -21.000 191.000 197.000 84.000 156.000
Skattekostnad 5.000 -46.000 -49.000 -23.000 -47.000
Årsresultat -16.000 146.000 148.000 62.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 588.000 111.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 926.000 1.617.000 2.313.000 382.000 1.155.000
Sum eiendeler 1.514.000 1.728.000 2.313.000 382.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital 346.000 363.000 217.000 69.000 8.000
Sum egenkapital 447.000 464.000 318.000 170.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000 1.258.000 1.995.000 212.000 1.047.000
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.728.000 2.313.000 382.000 1.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 463.000 1.645.000 5.566.000 486.000 891.000
Andre inntekter 5.842.000 6.208.000 5.571.000 4.519.000 4.429.000
Driftsinntekter 6.305.000 7.853.000 11.137.000 5.005.000 5.320.000
Varekostnad -289.000 -1.195.000 -5.094.000 -123.000 -500.000
Lønninger -294.000 -443.000 -426.000 -396.000 -389.000
Avskrivning -23.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.729.000 -6.020.000 -5.421.000 -4.420.000 -4.295.000
Driftskostnader -6.335.000 -7.660.000 -10.941.000 -4.939.000 -5.184.000
Driftsresultat -29.000 193.000 196.000 66.000 136.000
Finansinntekter 7.000 1.000 1.000 19.000 21.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 7.000 -1.000 1.000 19.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -540.000
Årsresultat -16.000 146.000 148.000 62.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 111.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 88.000 111.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 588.000 111.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 188.000 301.000 1.306.000 142.000 1.006.000
Andre fordringer 256.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 482.000 1.316.000 1.007.000 240.000 149.000
Sum omløpsmidler 926.000 1.617.000 2.313.000 382.000 1.155.000
Sum eiendeler 1.514.000 1.728.000 2.313.000 382.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital 346.000 363.000 217.000 69.000 8.000
Sum egenkapital 447.000 464.000 318.000 170.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 6.000 0 0 0
Leverandørgjeld 79.000 171.000 1.802.000 66.000 214.000
Betalbar skatt 0 40.000 49.000 23.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 57.000 73.000 55.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 -540.000
Annen kortsiktig gjeld 963.000 990.000 70.000 68.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000 1.258.000 1.995.000 212.000 1.047.000
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.728.000 2.313.000 382.000 1.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -140.000 359.000 318.000 170.000 108.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.2 1.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.2 1.9 1.2
Soliditet 29.5 26.9 13.7 44.5 9.4
Resultatgrad -0.5 2.5 1.8 1.3 2.6
Rentedekningsgrad 96.5
Gjeldsgrad 2.4 2.7 6.3 1.2 9.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 11.2 8.5 22.3 13.6
Signatur
28.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex