Gule Og Grønne Skoger As
Juridisk navn:  Gule Og Grønne Skoger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51536950
Leilighet 311 Hertervigs Plass 1 Leilighet 311 Hertervigs Plass 1 Fax:
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993581445
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finero As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
21.21%
Egenkapital  
  
-2.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Egenkapital: -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000 -2.377.000
Regnskap for  Gule Og Grønne Skoger As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Finans -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Resultat før skatt -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 245.000 244.000 245.000 245.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -2.672.000 -2.646.000 -2.613.000 -2.561.000 -2.477.000
Sum egenkapital -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000 -2.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 505.000 685.000 911.000 1.126.000
Sum kortsiktig gjeld 1.319.000 787.000 574.000 297.000 1.498.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 244.000 244.000 245.000 247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -19.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Finans -21.000 -26.000 -44.000 -65.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -33.000 -51.000 -84.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Sum anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 245.000 244.000 245.000 245.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -2.672.000 -2.646.000 -2.613.000 -2.561.000 -2.477.000
Sum egenkapital -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000 -2.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 505.000 685.000 911.000 1.126.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.319.000 787.000 574.000 297.000 1.498.000
Sum kortsiktig gjeld 1.319.000 787.000 574.000 297.000 1.498.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 244.000 244.000 245.000 247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.318.000 -787.000 -573.000 -296.000 -1.495.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -438.4 -429.5 -393.1 -962.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.1
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet -2.4 -2.9 -2.9 -7.8 -3.6
Signatur
14.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex