Gule Mjølk DA
Juridisk navn:  Gule Mjølk DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gule Gule Fax:
6430 Bud 6430 Bud
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 991991190
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/1/2007 1
Foretakstype: DA
Revisor: Romsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.66%
Resultat  
  
135.84%
Egenkapital  
  
19.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.879.000 6.573.000 7.465.000 6.198.000
Resultat: 100.000 -279.000 473.000 490.000
Egenkapital: 607.000 506.000 785.000 312.000
Regnskap for  Gule Mjølk DA
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.879.000 6.573.000 7.465.000 6.198.000
Driftskostnader -6.774.000 -6.854.000 -6.994.000 -5.683.000
Driftsresultat 105.000 -281.000 471.000 514.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 6.000
Finanskostnader -12.000 -6.000 -5.000 -30.000
Finans -5.000 2.000 3.000 -24.000
Resultat før skatt 100.000 -279.000 473.000 490.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 -279.000 473.000 490.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.712.000 1.986.000 1.711.000 1.588.000
Sum eiendeler 1.724.000 1.998.000 1.723.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital -384.000 -461.000 -249.000 -472.000
Sum egenkapital 607.000 506.000 785.000 312.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 1.492.000 937.000 1.288.000
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.998.000 1.722.000 1.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.354.000 6.073.000 6.954.000 5.704.000
Andre inntekter 525.000 500.000 511.000 494.000
Driftsinntekter 6.879.000 6.573.000 7.465.000 6.198.000
Varekostnad -3.848.000 -3.271.000 -3.416.000 -3.324.000
Lønninger -1.275.000 -1.875.000 -1.891.000 -895.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.651.000 -1.708.000 -1.687.000 -1.464.000
Driftskostnader -6.774.000 -6.854.000 -6.994.000 -5.683.000
Driftsresultat 105.000 -281.000 471.000 514.000
Finansinntekter 7.000 8.000 8.000 6.000
Finanskostnader -12.000 -6.000 -5.000 -30.000
Finans -5.000 2.000 3.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 -279.000 473.000 490.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000
Varebeholdning 1.201.000 1.490.000 1.261.000 1.107.000
Kundefordringer 511.000 497.000 337.000 481.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 113.000 0
Sum omløpsmidler 1.712.000 1.986.000 1.711.000 1.588.000
Sum eiendeler 1.724.000 1.998.000 1.723.000 1.600.000
Sum opptjent egenkapital -384.000 -461.000 -249.000 -472.000
Sum egenkapital 607.000 506.000 785.000 312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 364.000 780.000 0 439.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 453.000 484.000 501.000 543.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 299.000 228.000 437.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 133.000
Sum kortsiktig gjeld 1.117.000 1.492.000 937.000 1.288.000
Sum gjeld og egenkapital 1.724.000 1.998.000 1.722.000 1.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 595.000 494.000 774.000 300.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.5 0.4
Soliditet 35.2 25.3 45.6 19.5
Resultatgrad 1.5 -4.3 6.3 8.3
Rentedekningsgrad 8.8 -46.8 94.2 17.3
Gjeldsgrad 1.8 2.9 1.2 4.1
Total kapitalrentabilitet 6.5 -13.7 27.8 32.5
Signatur
28.06.2016
SIGNATUR I FELLESSKAP
GULE ARNE NJÅL
GULE THOR MARTIN
Prokurister
28.06.2016
PROKURA HVER FOR SEG
GULE ARNE NJÅL
GULE THOR MARTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex