Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gule As
Juridisk navn:  Gule As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62944444
Fax:
2260 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 997316673
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/22/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Solør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.04%
Resultat  
  
111.35%
Egenkapital  
  
112.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.510.000 1.198.000 1.031.000 922.000 687.000
Resultat: 16.000 -141.000 34.000 5.000 -120.000
Egenkapital: 13.000 -108.000 -67.000 -101.000 -106.000
Regnskap for  Gule As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.510.000 1.198.000 1.031.000 922.000 687.000
Driftskostnader -1.487.000 -1.326.000 -997.000 -976.000 -790.000
Driftsresultat 23.000 -129.000 34.000 -55.000 -103.000
Finansinntekter 3.000 5.000 14.000 74.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -14.000 -14.000 -18.000
Finans -8.000 -12.000 0 60.000 -17.000
Resultat før skatt 16.000 -141.000 34.000 5.000 -120.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -141.000 34.000 5.000 -120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 537.000 323.000 348.000 338.000 409.000
Sum eiendeler 537.000 323.000 348.000 338.000 409.000
Sum opptjent egenkapital -188.000 -309.000 -168.000 -202.000 -207.000
Sum egenkapital 13.000 -108.000 -67.000 -101.000 -106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 152.000 159.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 430.000 264.000 279.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 537.000 322.000 349.000 337.000 409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.510.000 1.198.000 1.030.000 922.000 687.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.510.000 1.198.000 1.031.000 922.000 687.000
Varekostnad -1.139.000 -1.055.000 -725.000 -815.000 -555.000
Lønninger -157.000 -93.000 -121.000 -57.000 -69.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -191.000 -178.000 -151.000 -104.000 -166.000
Driftskostnader -1.487.000 -1.326.000 -997.000 -976.000 -790.000
Driftsresultat 23.000 -129.000 34.000 -55.000 -103.000
Finansinntekter 3.000 5.000 14.000 74.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -14.000 -14.000 -18.000
Finans -8.000 -12.000 0 60.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -141.000 34.000 5.000 -120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 238.000 190.000 57.000 36.000 95.000
Kundefordringer 203.000 107.000 44.000 93.000 157.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0 0
Sum investeringer 94.000 94.000 94.000 94.000 0
Kasse, bank 0 0 153.000 116.000 157.000
Sum omløpsmidler 537.000 323.000 348.000 338.000 409.000
Sum eiendeler 537.000 323.000 348.000 338.000 409.000
Sum opptjent egenkapital -188.000 -309.000 -168.000 -202.000 -207.000
Sum egenkapital 13.000 -108.000 -67.000 -101.000 -106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 127.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 152.000 159.000 170.000
Leverandørgjeld 294.000 238.000 17.000 149.000 263.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 2.000 39.000 13.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 190.000 207.000 118.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 430.000 264.000 279.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 537.000 322.000 349.000 337.000 409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 -107.000 84.000 59.000 64.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 1.1 1.1 1.0
Soliditet 2.4 -33.5 -19.2 -30.0 -25.9
Resultatgrad 1.5 -10.8 3.3 -6.0 -15.0
Rentedekningsgrad 2.1 -7.6 2.4 1.4 -5.7
Gjeldsgrad 40.3 -6.2 -4.3 -4.9
Total kapitalrentabilitet 4.8 -38.5 13.8 5.6 -24.9
Signatur
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
GULE GEIR OLAV
Prokurister
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
GULE GEIR OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex