Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gulbrandsen & Olimb AS
Juridisk navn:  Gulbrandsen & Olimb AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22803750
Tvetenveien 164 Tvetenveien 164 Fax: 22760519
0671 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 879296242
Aksjekapital: 391.900 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 10/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.2%
Resultat  
  
-18.12%
Egenkapital  
  
-8.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 64.729.000 57.182.000 62.083.000 88.023.000 71.016.000
Resultat: 4.009.000 4.896.000 2.462.000 5.247.000 794.000
Egenkapital: 9.911.000 10.821.000 7.137.000 5.201.000 6.810.000
Regnskap for  Gulbrandsen & Olimb AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 64.729.000 57.182.000 62.083.000 88.023.000 71.016.000
Driftskostnader -60.868.000 -52.411.000 -59.740.000 -82.864.000 -70.368.000
Driftsresultat 3.861.000 4.770.000 2.343.000 5.159.000 648.000
Finansinntekter 159.000 129.000 133.000 99.000 151.000
Finanskostnader -11.000 -4.000 -14.000 -10.000 -4.000
Finans 148.000 125.000 119.000 89.000 147.000
Resultat før skatt 4.009.000 4.896.000 2.462.000 5.247.000 794.000
Skattekostnad -919.000 -1.212.000 -526.000 -1.257.000 -224.000
Årsresultat 3.090.000 3.684.000 1.937.000 3.991.000 570.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.384.000 1.970.000 2.034.000 2.980.000 2.666.000
Sum omløpsmidler 29.447.000 30.060.000 33.097.000 26.645.000 18.814.000
Sum eiendeler 30.831.000 32.030.000 35.131.000 29.625.000 21.480.000
Sum opptjent egenkapital 8.780.000 9.690.000 6.006.000 4.069.000 5.679.000
Sum egenkapital 9.911.000 10.821.000 7.137.000 5.201.000 6.810.000
Sum langsiktig gjeld 402.000 0 2.403.000 2.160.000 932.000
Sum kortsiktig gjeld 20.518.000 21.210.000 25.591.000 22.265.000 13.738.000
Sum gjeld og egenkapital 30.831.000 32.031.000 35.131.000 29.625.000 21.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.709.000 54.482.000 61.947.000 88.023.000 69.436.000
Andre inntekter 20.000 2.700.000 136.000 0 1.580.000
Driftsinntekter 64.729.000 57.182.000 62.083.000 88.023.000 71.016.000
Varekostnad -28.673.000 -19.443.000 -29.358.000 -55.217.000 -42.722.000
Lønninger -24.423.000 -25.380.000 -22.604.000 -21.254.000 -20.445.000
Avskrivning -750.000 -826.000 -1.113.000 -982.000 -1.148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.022.000 -6.762.000 -6.665.000 -5.411.000 -6.053.000
Driftskostnader -60.868.000 -52.411.000 -59.740.000 -82.864.000 -70.368.000
Driftsresultat 3.861.000 4.770.000 2.343.000 5.159.000 648.000
Finansinntekter 159.000 129.000 133.000 99.000 151.000
Finanskostnader -11.000 -4.000 -14.000 -10.000 -4.000
Finans 148.000 125.000 119.000 89.000 147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 -5.600.000 0
Årsresultat 3.090.000 3.684.000 1.937.000 3.991.000 570.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 517.000 0 0 0
Fast eiendom 3.000 20.000 37.000 53.000 70.000
Maskiner anlegg 1.286.000 1.335.000 1.830.000 2.870.000 2.547.000
Driftsløsøre 95.000 98.000 167.000 57.000 49.000
Sum varige driftsmidler 1.384.000 1.454.000 2.034.000 2.980.000 2.666.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.384.000 1.970.000 2.034.000 2.980.000 2.666.000
Varebeholdning 22.000 15.000 16.000 23.000 22.000
Kundefordringer 16.698.000 21.409.000 19.910.000 16.339.000 11.305.000
Andre fordringer 5.932.000 4.110.000 4.139.000 7.075.000 1.311.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.795.000 4.526.000 9.031.000 3.208.000 6.176.000
Sum omløpsmidler 29.447.000 30.060.000 33.097.000 26.645.000 18.814.000
Sum eiendeler 30.831.000 32.030.000 35.131.000 29.625.000 21.480.000
Sum opptjent egenkapital 8.780.000 9.690.000 6.006.000 4.069.000 5.679.000
Sum egenkapital 9.911.000 10.821.000 7.137.000 5.201.000 6.810.000
Sum avsetninger til forpliktelser 402.000 0 2.403.000 2.160.000 932.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 402.000 0 2.403.000 2.160.000 932.000
Leverandørgjeld 3.609.000 1.897.000 8.652.000 3.655.000 3.310.000
Betalbar skatt 0 4.131.000 283.000 29.000 374.000
Skyldig offentlige avgifter 4.961.000 3.987.000 2.383.000 1.040.000 1.308.000
Utbytte -4.000.000 0 0 -5.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.947.000 11.195.000 14.273.000 17.541.000 8.745.000
Sum kortsiktig gjeld 20.518.000 21.210.000 25.591.000 22.265.000 13.738.000
Sum gjeld og egenkapital 30.831.000 32.031.000 35.131.000 29.625.000 21.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.929.000 8.850.000 7.506.000 4.380.000 5.076.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.2 1.4
Soliditet 32.1 33.8 20.3 17.6 31.7
Resultatgrad 6 8.3 3.8 5.9 0.9
Rentedekningsgrad 3 1192.5 167.4 525.8 199.8
Gjeldsgrad 2.1 2 3.9 4.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 1 15.3 7 17.7 3.7
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA I FELLESSKAP
GULBRANDSEN ARILD
OLIMB JAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex