Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gulbrandsen & Co As
Juridisk navn:  Gulbrandsen & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64876000
Myrfaret 3 Myrfaret 3 Fax:
1406 Ski 1406 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 915050654
Aksjekapital: 2.764.710 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.55%
Resultat  
  
-740.26%
Egenkapital  
  
62.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.161.000 32.416.000 51.668.000 8.648.000
Resultat: -647.000 -77.000 -1.040.000 -559.000
Egenkapital: 921.000 568.000 -105.000 -59.000
Regnskap for  Gulbrandsen & Co As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.161.000 32.416.000 51.668.000 8.648.000
Driftskostnader -23.591.000 -32.268.000 -52.444.000 -9.166.000
Driftsresultat -430.000 149.000 -778.000 -518.000
Finansinntekter 4.000 41.000 3.000 0
Finanskostnader -222.000 -267.000 -267.000 -41.000
Finans -218.000 -226.000 -264.000 -41.000
Resultat før skatt -647.000 -77.000 -1.040.000 -559.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -647.000 -77.000 -1.040.000 -559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 317.000 495.000 673.000 153.000
Sum omløpsmidler 7.928.000 10.310.000 8.689.000 7.602.000
Sum eiendeler 8.245.000 10.805.000 9.362.000 7.755.000
Sum opptjent egenkapital -1.844.000 -1.196.000 -1.605.000 -559.000
Sum egenkapital 921.000 568.000 -105.000 -59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.324.000 10.236.000 9.466.000 7.814.000
Sum gjeld og egenkapital 8.245.000 10.805.000 9.361.000 7.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.161.000 32.416.000 51.668.000 8.648.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.161.000 32.416.000 51.668.000 8.648.000
Varekostnad -17.720.000 -26.070.000 -46.670.000 -7.513.000
Lønninger -2.570.000 -3.039.000 -2.295.000 -417.000
Avskrivning -178.000 -178.000 -178.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.123.000 -2.981.000 -3.301.000 -1.197.000
Driftskostnader -23.591.000 -32.268.000 -52.444.000 -9.166.000
Driftsresultat -430.000 149.000 -778.000 -518.000
Finansinntekter 4.000 41.000 3.000 0
Finanskostnader -222.000 -267.000 -267.000 -41.000
Finans -218.000 -226.000 -264.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -647.000 -77.000 -1.040.000 -559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 224.000 337.000 450.000 0
Sum Immatrielle midler 224.000 337.000 450.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 57.000 83.000 0 0
Driftsløsøre 36.000 74.000 223.000 153.000
Sum varige driftsmidler 93.000 158.000 223.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 317.000 495.000 673.000 153.000
Varebeholdning 6.418.000 7.798.000 5.643.000 6.434.000
Kundefordringer 428.000 1.377.000 890.000 161.000
Andre fordringer 416.000 262.000 1.171.000 884.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 667.000 872.000 985.000 122.000
Sum omløpsmidler 7.928.000 10.310.000 8.689.000 7.602.000
Sum eiendeler 8.245.000 10.805.000 9.362.000 7.755.000
Sum opptjent egenkapital -1.844.000 -1.196.000 -1.605.000 -559.000
Sum egenkapital 921.000 568.000 -105.000 -59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.161.000 8.345.000 4.607.000 5.571.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 237.000 219.000 2.546.000 849.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 190.000 760.000 201.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 737.000 913.000 2.112.000 1.343.000
Sum kortsiktig gjeld 7.324.000 10.236.000 9.466.000 7.814.000
Sum gjeld og egenkapital 8.245.000 10.805.000 9.361.000 7.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 604.000 74.000 -777.000 -212.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.2
Soliditet 11.2 5.3 -1.1 -0.8
Resultatgrad -1.9 0.5 -1.5 -6.0
Rentedekningsgrad -1.9 0.6 -2.9 -12.6
Gjeldsgrad 8 1 -90.2 -132.4
Total kapitalrentabilitet -5.2 1.8 -8.3 -6.7
Signatur
01.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex