Gulbrandsen Invest As
Juridisk navn:  Gulbrandsen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kystveien 48E Kystveien 48E Fax:
4841 Arendal 4841 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 812199412
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15.62%
Egenkapital  
  
-61.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -54.000 -64.000 -89.000 -91.000 -91.000
Egenkapital: -142.000 -88.000 -24.000 64.000 155.000
Regnskap for  Gulbrandsen Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -5.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -50.000 -60.000 -84.000 -85.000 -86.000
Finans -50.000 -60.000 -84.000 -85.000 -86.000
Resultat før skatt -54.000 -64.000 -89.000 -91.000 -91.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -64.000 -89.000 -91.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 5.000 1.000
Sum eiendeler 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.489.000 2.485.000
Sum opptjent egenkapital -395.000 -341.000 -277.000 -189.000 -98.000
Sum egenkapital -142.000 -88.000 -24.000 64.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 337.000 273.000 189.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.488.000 2.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -4.000 -4.000 -5.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -50.000 -60.000 -84.000 -85.000 -86.000
Finans -50.000 -60.000 -84.000 -85.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -64.000 -89.000 -91.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000
Sum anleggsmidler 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 5.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 5.000 1.000
Sum eiendeler 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.489.000 2.485.000
Sum opptjent egenkapital -395.000 -341.000 -277.000 -189.000 -98.000
Sum egenkapital -142.000 -88.000 -24.000 64.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 391.000 337.000 273.000 189.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 337.000 273.000 189.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.488.000 2.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -391.000 -337.000 -273.000 -184.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -5.7 -3.5 2.6 6.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad -18.5 -29.2 -104.5 37.9 15.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex