Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gulbrandsen Eiendom As
Juridisk navn:  Gulbrandsen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jørn Guldbrandsen Ekebergveien 226B C/O Jørn Guldbrandsen Ekebergveien 226B Fax:
1162 Oslo 1162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998557097
Aksjekapital: 69.715 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenester Innlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.82%
Resultat  
  
-18.1%
Egenkapital  
  
-38.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.816.000 2.132.000 2.169.000 1.906.000 1.128.000
Resultat: 656.000 801.000 919.000 978.000 -52.000
Egenkapital: 3.057.000 4.945.000 4.478.000 4.204.000 3.818.000
Regnskap for  Gulbrandsen Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.816.000 2.132.000 2.169.000 1.906.000 1.128.000
Driftskostnader -907.000 -1.061.000 -942.000 -692.000 -824.000
Driftsresultat 910.000 1.071.000 1.226.000 1.214.000 304.000
Finansinntekter 0 21.000 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader -254.000 -291.000 -309.000 -239.000 -365.000
Finans -254.000 -270.000 -308.000 -237.000 -355.000
Resultat før skatt 656.000 801.000 919.000 978.000 -52.000
Skattekostnad -125.000 -160.000 -197.000 -196.000 14.000
Årsresultat 812.000 641.000 722.000 781.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.224.000 10.831.000 9.781.000 11.952.000 11.908.000
Sum omløpsmidler 2.240.000 1.972.000 2.726.000 1.194.000 841.000
Sum eiendeler 9.464.000 12.803.000 12.507.000 13.146.000 12.749.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 915.000 448.000 174.000 -212.000
Sum egenkapital 3.057.000 4.945.000 4.478.000 4.204.000 3.818.000
Sum langsiktig gjeld 4.348.000 7.385.000 7.877.000 8.384.000 8.784.000
Sum kortsiktig gjeld 2.060.000 472.000 153.000 559.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 9.465.000 12.802.000 12.508.000 13.147.000 12.749.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.000 0
Andre inntekter 1.816.000 2.132.000 2.169.000 1.905.000 1.128.000
Driftsinntekter 1.816.000 2.132.000 2.169.000 1.906.000 1.128.000
Varekostnad 0 -231.000 -51.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -82.000
Avskrivning -131.000 -265.000 -280.000 -37.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -776.000 -565.000 -611.000 -655.000 -708.000
Driftskostnader -907.000 -1.061.000 -942.000 -692.000 -824.000
Driftsresultat 910.000 1.071.000 1.226.000 1.214.000 304.000
Finansinntekter 0 21.000 1.000 2.000 10.000
Finanskostnader -254.000 -291.000 -309.000 -239.000 -365.000
Finans -254.000 -270.000 -308.000 -237.000 -355.000
Konsernbidrag -94.000 -174.000 -448.000 -396.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 812.000 641.000 722.000 781.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.065.000 9.457.000 9.673.000 9.912.000 9.912.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 142.000 206.000 75.000 96.000 68.000
Sum varige driftsmidler 7.207.000 9.663.000 9.748.000 10.008.000 9.981.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 1.168.000 33.000 1.944.000 1.927.000
Sum anleggsmidler 7.224.000 10.831.000 9.781.000 11.952.000 11.908.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.654.000 363.000 670.000 0 0
Andre fordringer 134.000 184.000 134.000 158.000 197.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 453.000 1.425.000 1.922.000 1.035.000 644.000
Sum omløpsmidler 2.240.000 1.972.000 2.726.000 1.194.000 841.000
Sum eiendeler 9.464.000 12.803.000 12.507.000 13.146.000 12.749.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 915.000 448.000 174.000 -212.000
Sum egenkapital 3.057.000 4.945.000 4.478.000 4.204.000 3.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 560.000 747.000 789.000 846.000 796.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.584.000 229.000 0 542.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.348.000 7.385.000 7.877.000 8.384.000 8.784.000
Leverandørgjeld 93.000 19.000 4.000 4.000 38.000
Betalbar skatt 284.000 146.000 104.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 34.000 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 44.000 44.000 13.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 2.060.000 472.000 153.000 559.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 9.465.000 12.802.000 12.508.000 13.147.000 12.749.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 1.500.000 2.573.000 635.000 694.000
Likviditetsgrad 1 1.1 4.2 17.8 2.1 5.7
Likviditetsgrad 2 1.1 4.2 17.8 2.2 5.8
Soliditet 32.3 38.6 35.8 32.0 29.9
Resultatgrad 50.1 50.2 56.5 63.7 27.0
Rentedekningsgrad 3.6 3.7 4 5.1 0.9
Gjeldsgrad 2.1 1.6 1.8 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 9.6 8.5 9.8 9.2 2.5
Signatur
26.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex