Gudbrand Vinjar As
Juridisk navn:  Gudbrand Vinjar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lesterudveien 10 Lesterudveien 10 Fax:
1350 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 917929920
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/19/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Egenkapital: 20.000 22.000 23.000 23.000
Regnskap for  Gudbrand Vinjar As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -8.000 -7.000 -7.000
Sum egenkapital 20.000 22.000 23.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 8.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 -6.000 -6.000
Driftskostnader -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -1.000 -7.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -8.000 -7.000 -7.000
Sum egenkapital 20.000 22.000 23.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 8.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 8.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 22.000 23.000 23.000
Likviditetsgrad 1 3 3.8 4.3 4.3
Likviditetsgrad 2 3 3.8 4.3 4.3
Soliditet 66.7 73.3 76.7 76.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -6.7 -3.3 -23.3 -23.3
Signatur
31.10.2016
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex