Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrand Bjone AS
Juridisk navn:  Gudbrand Bjone AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61127818
Fax:
3522 Bjoneroa 3522 Bjoneroa
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 859200192
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1990 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gudbrand o struksnæs as
Revisor: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.4%
Resultat  
  
-163.6%
Egenkapital  
  
-26.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.927.000 2.127.000 1.471.000 1.957.000 1.313.000
Resultat: -173.000 272.000 -167.000 17.000 -201.000
Egenkapital: 380.000 516.000 311.000 439.000 430.000
Regnskap for  Gudbrand Bjone AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.927.000 2.127.000 1.471.000 1.957.000 1.313.000
Driftskostnader -2.033.000 -1.801.000 -1.595.000 -1.892.000 -1.463.000
Driftsresultat -106.000 326.000 -125.000 66.000 -149.000
Finansinntekter 3.000 1.000 7.000 10.000 12.000
Finanskostnader -71.000 -55.000 -49.000 -59.000 -64.000
Finans -68.000 -54.000 -42.000 -49.000 -52.000
Resultat før skatt -173.000 272.000 -167.000 17.000 -201.000
Skattekostnad 37.000 -67.000 39.000 -8.000 56.000
Årsresultat -136.000 206.000 -128.000 9.000 -145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.705.000 2.227.000 700.000 894.000 931.000
Sum omløpsmidler 326.000 927.000 516.000 659.000 624.000
Sum eiendeler 2.031.000 3.154.000 1.216.000 1.553.000 1.555.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 416.000 211.000 339.000 330.000
Sum egenkapital 380.000 516.000 311.000 439.000 430.000
Sum langsiktig gjeld 1.352.000 2.394.000 640.000 935.000 960.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 243.000 265.000 178.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 2.031.000 3.153.000 1.216.000 1.552.000 1.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.927.000 1.802.000 1.471.000 1.867.000 1.268.000
Andre inntekter 0 325.000 0 90.000 45.000
Driftsinntekter 1.927.000 2.127.000 1.471.000 1.957.000 1.313.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -610.000 -599.000 -551.000 -544.000 -336.000
Avskrivning -560.000 -282.000 -232.000 -482.000 -448.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -863.000 -920.000 -812.000 -866.000 -679.000
Driftskostnader -2.033.000 -1.801.000 -1.595.000 -1.892.000 -1.463.000
Driftsresultat -106.000 326.000 -125.000 66.000 -149.000
Finansinntekter 3.000 1.000 7.000 10.000 12.000
Finanskostnader -71.000 -55.000 -49.000 -59.000 -64.000
Finans -68.000 -54.000 -42.000 -49.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 206.000 -128.000 9.000 -145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 66.000 29.000 96.000 57.000 43.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.633.000 2.193.000 600.000 832.000 884.000
Sum varige driftsmidler 1.633.000 2.193.000 600.000 832.000 884.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.705.000 2.227.000 700.000 894.000 931.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 158.000 488.000 114.000 114.000 125.000
Andre fordringer 0 316.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 124.000 399.000 543.000 497.000
Sum omløpsmidler 326.000 927.000 516.000 659.000 624.000
Sum eiendeler 2.031.000 3.154.000 1.216.000 1.553.000 1.555.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 416.000 211.000 339.000 330.000
Sum egenkapital 380.000 516.000 311.000 439.000 430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 64.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.352.000 2.394.000 640.000 935.000 960.000
Leverandørgjeld 59.000 63.000 98.000 48.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 0 22.000 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 43.000 29.000 70.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 137.000 74.000 39.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 243.000 265.000 178.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 2.031.000 3.153.000 1.216.000 1.552.000 1.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 684.000 251.000 481.000 458.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.8 1.9 3.7 3.8
Likviditetsgrad 2 1.1 3.8 1.9 3.8 3.8
Soliditet 18.7 16.4 25.6 28.3 27.6
Resultatgrad -5.5 15.3 -8.5 3.4 -11.3
Rentedekningsgrad -1.5 5.9 -2.6 1.3 -2.1
Gjeldsgrad 4.3 5.1 2.9 2.5 2.6
Total kapitalrentabilitet -5.1 10.4 -9.7 4.9 -8.8
Signatur
15.01.2009
STYRET.
Prokurister
15.01.2009
PROKURA HVER FOR SEG:
GUDBRAND BJONE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex