Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grundt Transport
Juridisk navn:  Grundt Transport
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92459791
Tveitengata 11 Tveitengata 11 Fax:
3683 Notodden 3683 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 971146664
Aksjekapital: 3.192.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 50.000
Resultat: 44.000
Egenkapital: 3.236.000
Regnskap for  Grundt Transport
Resultat 2017
Driftsinntekter 50.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 44.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 3.236.000
Sum eiendeler 3.236.000
Sum opptjent egenkapital 44.000
Sum egenkapital 3.236.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 3.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 50.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.229.000
Sum omløpsmidler 3.236.000
Sum eiendeler 3.236.000
Sum opptjent egenkapital 44.000
Sum egenkapital 3.236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 3.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.236.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex