Grovens As
Juridisk navn:  Grovens As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35950950
Nyvollvegen 13 Nyvollvegen 13 Fax: 35950951
3803 Bø I Telemark 3803 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 912112527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/1953
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.85%
Resultat  
  
-146.43%
Egenkapital  
  
-2.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.000 26.000 60.000 58.000 100.000
Resultat: -13.000 28.000 62.000 60.000 104.000
Egenkapital: 423.000 436.000 415.000 367.000 407.000
Regnskap for  Grovens As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.000 26.000 60.000 58.000 100.000
Driftskostnader -41.000 0 0 0 0
Driftsresultat -16.000 26.000 60.000 58.000 100.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Resultat før skatt -13.000 28.000 62.000 60.000 104.000
Skattekostnad 0 -7.000 -15.000 -15.000 -28.000
Årsresultat -13.000 22.000 47.000 45.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 423.000 450.000 445.000 482.000 450.000
Sum eiendeler 423.000 450.000 445.000 482.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 336.000 315.000 267.000 307.000
Sum egenkapital 423.000 436.000 415.000 367.000 407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 14.000 30.000 114.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 450.000 445.000 481.000 450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 26.000 60.000 58.000 100.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 26.000 60.000 58.000 100.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 0 0 0 0
Driftskostnader -41.000 0 0 0 0
Driftsresultat -16.000 26.000 60.000 58.000 100.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -85.000 0
Årsresultat -13.000 22.000 47.000 45.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 111.000 115.000 174.000 135.000
Andre fordringer 12.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 351.000 339.000 330.000 308.000 316.000
Sum omløpsmidler 423.000 450.000 445.000 482.000 450.000
Sum eiendeler 423.000 450.000 445.000 482.000 450.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 336.000 315.000 267.000 307.000
Sum egenkapital 423.000 436.000 415.000 367.000 407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 7.000 15.000 15.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 15.000 14.000 25.000
Utbytte 0 0 0 -85.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 -10.000
Sum kortsiktig gjeld 0 14.000 30.000 114.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 450.000 445.000 481.000 450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 423.000 436.000 415.000 368.000 407.000
Likviditetsgrad 1 32.1 14.8 4.2 10.5
Likviditetsgrad 2 0 32.1 14.8 4.2 10.5
Soliditet 1 96.9 93.3 76.3 90.4
Resultatgrad 1 1 1 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.1 6.2 13.9 12.7 23.1
Signatur
29.02.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex