Groven Skog As
Juridisk navn:  Groven Skog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalsvegen 363 Dalsvegen 363 Fax:
3890 Vinje 3890 Vinje
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 922868042
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorteam Vest Telemark As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 2.674.000
Resultat: 1.034.000
Egenkapital: 906.000
Regnskap for  Groven Skog As
Resultat 2019
Driftsinntekter 2.674.000
Driftskostnader -1.636.000
Driftsresultat 1.038.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Resultat før skatt 1.034.000
Skattekostnad -227.000
Årsresultat 806.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.103.000
Sum omløpsmidler 277.000
Sum eiendeler 1.380.000
Sum opptjent egenkapital 806.000
Sum egenkapital 906.000
Sum langsiktig gjeld 203.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000
Sum gjeld og egenkapital 1.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.172.000
Andre inntekter 502.000
Driftsinntekter 2.674.000
Varekostnad -138.000
Lønninger -335.000
Avskrivning -76.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.087.000
Driftskostnader -1.636.000
Driftsresultat 1.038.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 806.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 100.000
Driftsløsøre 230.000
Sum varige driftsmidler 331.000
Sum finansielle anleggsmidler 773.000
Sum anleggsmidler 1.103.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 272.000
Sum omløpsmidler 277.000
Sum eiendeler 1.380.000
Sum opptjent egenkapital 806.000
Sum egenkapital 906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 203.000
Leverandørgjeld 19.000
Betalbar skatt 137.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000
Sum gjeld og egenkapital 1.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 65.6
Resultatgrad 38.8
Rentedekningsgrad 259.5
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 75.2
Signatur
26.06.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex