Groven Og Karlsen AS
Juridisk navn:  Groven Og Karlsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46968842
Bakåsvegen 137 Bakåsvegen 137 Fax:
3803 Bø I Telemark 3803 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 988386421
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Bø Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.34%
Resultat  
  
8.3%
Egenkapital  
  
49.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.974.000 16.902.000 12.955.000 14.701.000 10.254.000
Resultat: 1.865.000 1.722.000 156.000 1.308.000 145.000
Egenkapital: 4.412.000 2.957.000 1.603.000 1.471.000 474.000
Regnskap for  Groven Og Karlsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.974.000 16.902.000 12.955.000 14.701.000 10.254.000
Driftskostnader -15.882.000 -14.930.000 -12.639.000 -13.233.000 -9.975.000
Driftsresultat 2.091.000 1.971.000 315.000 1.469.000 279.000
Finansinntekter 24.000 24.000 19.000 26.000 22.000
Finanskostnader -249.000 -273.000 -179.000 -188.000 -156.000
Finans -225.000 -249.000 -160.000 -162.000 -134.000
Resultat før skatt 1.865.000 1.722.000 156.000 1.308.000 145.000
Skattekostnad -411.000 -367.000 -24.000 -311.000 -36.000
Årsresultat 1.455.000 1.354.000 132.000 996.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.998.000 9.071.000 6.339.000 5.158.000 3.517.000
Sum omløpsmidler 6.516.000 3.753.000 3.855.000 4.058.000 2.692.000
Sum eiendeler 15.514.000 12.824.000 10.194.000 9.216.000 6.209.000
Sum opptjent egenkapital 4.312.000 2.857.000 1.503.000 1.371.000 374.000
Sum egenkapital 4.412.000 2.957.000 1.603.000 1.471.000 474.000
Sum langsiktig gjeld 5.720.000 6.324.000 4.975.000 4.290.000 3.675.000
Sum kortsiktig gjeld 5.383.000 3.542.000 3.616.000 3.455.000 2.060.000
Sum gjeld og egenkapital 15.515.000 12.823.000 10.194.000 9.216.000 6.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.441.000 16.230.000 12.751.000 14.348.000 10.164.000
Andre inntekter 533.000 672.000 204.000 353.000 90.000
Driftsinntekter 17.974.000 16.902.000 12.955.000 14.701.000 10.254.000
Varekostnad -4.907.000 -5.020.000 -5.490.000 -7.748.000 -6.417.000
Lønninger -4.339.000 -3.484.000 -3.089.000 -2.473.000 -1.173.000
Avskrivning -1.270.000 -1.241.000 -812.000 -674.000 -576.000
Nedskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -7.000 -7.000
Andre driftskostnader -5.362.000 -4.068.000 -3.386.000 -3.241.000 -2.656.000
Driftskostnader -15.882.000 -14.930.000 -12.639.000 -13.233.000 -9.975.000
Driftsresultat 2.091.000 1.971.000 315.000 1.469.000 279.000
Finansinntekter 24.000 24.000 19.000 26.000 22.000
Finanskostnader -249.000 -273.000 -179.000 -188.000 -156.000
Finans -225.000 -249.000 -160.000 -162.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.455.000 1.354.000 132.000 996.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 6.449.000 6.419.000 3.599.000 3.886.000 2.047.000
Driftsløsøre 2.217.000 2.641.000 2.729.000 1.261.000 1.452.000
Sum varige driftsmidler 8.667.000 9.060.000 6.328.000 5.147.000 3.498.000
Sum finansielle anleggsmidler 331.000 11.000 11.000 11.000 19.000
Sum anleggsmidler 8.998.000 9.071.000 6.339.000 5.158.000 3.517.000
Varebeholdning 50.000 64.000 1.178.000 1.028.000 1.002.000
Kundefordringer 5.999.000 3.427.000 2.360.000 2.570.000 1.428.000
Andre fordringer 273.000 117.000 176.000 260.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 194.000 145.000 140.000 199.000 17.000
Sum omløpsmidler 6.516.000 3.753.000 3.855.000 4.058.000 2.692.000
Sum eiendeler 15.514.000 12.824.000 10.194.000 9.216.000 6.209.000
Sum opptjent egenkapital 4.312.000 2.857.000 1.503.000 1.371.000 374.000
Sum egenkapital 4.412.000 2.957.000 1.603.000 1.471.000 474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 638.000 635.000 388.000 364.000 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 369.000 1.028.000 2.184.000 695.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 5.720.000 6.324.000 4.975.000 4.290.000 3.675.000
Leverandørgjeld 2.092.000 972.000 589.000 2.200.000 1.492.000
Betalbar skatt 408.000 120.000 0 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.253.000 802.000 244.000 329.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.261.000 621.000 599.000 203.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 5.383.000 3.542.000 3.616.000 3.455.000 2.060.000
Sum gjeld og egenkapital 15.515.000 12.823.000 10.194.000 9.216.000 6.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.133.000 211.000 239.000 603.000 632.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.7 0.9 0.9
Soliditet 28.4 23.1 15.7 1 7.6
Resultatgrad 11.6 11.7 2.4 1 2.7
Rentedekningsgrad 8.4 7.2 1.8 7.8 1.9
Gjeldsgrad 2.5 3.3 5.4 5.3 12.1
Total kapitalrentabilitet 13.6 15.6 3.3 16.2 4.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex