Groven Maskin As
Juridisk navn:  Groven Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flønesvegen 5 Flønesvegen 5 Fax:
6444 Farstad 6444 Farstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 917441065
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Data & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.43%
Resultat  
  
-13.86%
Egenkapital  
  
-56.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 241.000 247.000 139.000 51.000
Resultat: -189.000 -166.000 -215.000 -54.000
Egenkapital: -523.000 -335.000 -169.000 46.000
Regnskap for  Groven Maskin As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 241.000 247.000 139.000 51.000
Driftskostnader -413.000 -393.000 -333.000 -94.000
Driftsresultat -172.000 -146.000 -193.000 -43.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -21.000 -22.000 -12.000
Finans -17.000 -20.000 -22.000 -12.000
Resultat før skatt -189.000 -166.000 -215.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -189.000 -166.000 -215.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.347.000 1.494.000 1.112.000
Sum omløpsmidler 297.000 239.000 190.000 719.000
Sum eiendeler 1.473.000 1.586.000 1.684.000 1.831.000
Sum opptjent egenkapital -623.000 -435.000 -269.000 -54.000
Sum egenkapital -523.000 -335.000 -169.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 1.946.000 1.910.000 1.872.000 1.786.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 11.000 -20.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.474.000 1.586.000 1.683.000 1.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 241.000 247.000 123.000 51.000
Andre inntekter 0 0 16.000 0
Driftsinntekter 241.000 247.000 139.000 51.000
Varekostnad -78.000 -75.000 -42.000 -21.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -171.000 -170.000 -146.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -148.000 -145.000 -18.000
Driftskostnader -413.000 -393.000 -333.000 -94.000
Driftsresultat -172.000 -146.000 -193.000 -43.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -21.000 -22.000 -12.000
Finans -17.000 -20.000 -22.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -189.000 -166.000 -215.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.176.000 1.347.000 1.494.000 1.112.000
Sum varige driftsmidler 1.176.000 1.347.000 1.494.000 1.112.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.347.000 1.494.000 1.112.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 223.000 77.000 51.000 64.000
Andre fordringer 9.000 9.000 9.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 148.000 130.000 524.000
Sum omløpsmidler 297.000 239.000 190.000 719.000
Sum eiendeler 1.473.000 1.586.000 1.684.000 1.831.000
Sum opptjent egenkapital -623.000 -435.000 -269.000 -54.000
Sum egenkapital -523.000 -335.000 -169.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.946.000 1.910.000 1.872.000 1.786.000
Leverandørgjeld 35.000 11.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 -20.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 11.000 -20.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.474.000 1.586.000 1.683.000 1.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000 228.000 210.000 719.000
Likviditetsgrad 1 5.8 21.7 -9.5
Likviditetsgrad 2 5.8 21.7 -9.5 0
Soliditet -35.5 -21.1 2.5
Resultatgrad -71.4 -59.1 -138.8 -84.3
Rentedekningsgrad -9.6 -8.8 -3.6
Gjeldsgrad -3.8 -5.7 38.8
Total kapitalrentabilitet -11.6 -9.1 -11.5 -2.3
Signatur
08.07.2016
Prokurister
04.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex