Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Groven Kiosk As
Juridisk navn:  Groven Kiosk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71262841
Postboks 23 Torget 4 Fax:
6447 Elnesvågen 6440 Elnesvågen
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 898558002
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/20/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.42%
Resultat  
  
-22.64%
Egenkapital  
  
52.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.291.000 7.791.000 7.241.000 5.767.000 4.604.000
Resultat: 287.000 371.000 568.000 -128.000 -164.000
Egenkapital: 655.000 430.000 147.000 -286.000 -92.000
Regnskap for  Groven Kiosk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.291.000 7.791.000 7.241.000 5.767.000 4.604.000
Driftskostnader -7.990.000 -7.407.000 -6.650.000 -5.875.000 -4.742.000
Driftsresultat 300.000 384.000 592.000 -107.000 -139.000
Finansinntekter 17.000 7.000 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -21.000 -23.000 -22.000 -25.000
Finans -13.000 -14.000 -23.000 -22.000 -25.000
Resultat før skatt 287.000 371.000 568.000 -128.000 -164.000
Skattekostnad -62.000 -88.000 -136.000 -65.000 -54.000
Årsresultat 226.000 283.000 432.000 -194.000 -218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 649.000 487.000 539.000 275.000 328.000
Sum omløpsmidler 1.375.000 1.193.000 773.000 550.000 488.000
Sum eiendeler 2.024.000 1.680.000 1.312.000 825.000 816.000
Sum opptjent egenkapital 625.000 400.000 117.000 -316.000 -122.000
Sum egenkapital 655.000 430.000 147.000 -286.000 -92.000
Sum langsiktig gjeld 542.000 299.000 415.000 296.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 951.000 751.000 815.000 494.000
Sum gjeld og egenkapital 2.024.000 1.680.000 1.313.000 825.000 817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.810.000 7.203.000 7.241.000 5.767.000 4.604.000
Andre inntekter 481.000 587.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.291.000 7.791.000 7.241.000 5.767.000 4.604.000
Varekostnad -4.929.000 -4.923.000 -4.216.000 -3.111.000 -2.100.000
Lønninger -2.002.000 -1.661.000 -1.646.000 -1.747.000 -1.648.000
Avskrivning -150.000 -102.000 -39.000 -53.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -909.000 -721.000 -749.000 -964.000 -939.000
Driftskostnader -7.990.000 -7.407.000 -6.650.000 -5.875.000 -4.742.000
Driftsresultat 300.000 384.000 592.000 -107.000 -139.000
Finansinntekter 17.000 7.000 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -21.000 -23.000 -22.000 -25.000
Finans -13.000 -14.000 -23.000 -22.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 283.000 432.000 -194.000 -218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 617.000 455.000 507.000 243.000 296.000
Sum varige driftsmidler 617.000 455.000 507.000 243.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Sum anleggsmidler 649.000 487.000 539.000 275.000 328.000
Varebeholdning 255.000 276.000 259.000 233.000 196.000
Kundefordringer 1.000 5.000 1.000 1.000 0
Andre fordringer 57.000 26.000 22.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.062.000 886.000 492.000 313.000 291.000
Sum omløpsmidler 1.375.000 1.193.000 773.000 550.000 488.000
Sum eiendeler 2.024.000 1.680.000 1.312.000 825.000 816.000
Sum opptjent egenkapital 625.000 400.000 117.000 -316.000 -122.000
Sum egenkapital 655.000 430.000 147.000 -286.000 -92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 24.000 29.000 19.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 542.000 299.000 415.000 296.000 415.000
Leverandørgjeld 375.000 576.000 355.000 398.000 162.000
Betalbar skatt 66.000 93.000 126.000 69.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 130.000 108.000 140.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 152.000 161.000 208.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 951.000 751.000 815.000 494.000
Sum gjeld og egenkapital 2.024.000 1.680.000 1.313.000 825.000 817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 548.000 242.000 22.000 -265.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1 0.7 0.4 0.6
Soliditet 32.4 25.6 11.2 -34.7 -11.3
Resultatgrad 3.6 4.9 8.2 -1.9 -3.0
Rentedekningsgrad 1 18.3 25.7 -4.9 -5.6
Gjeldsgrad 2.1 2.9 7.9 -3.9 -9.9
Total kapitalrentabilitet 15.7 23.3 45.1 -17.0
Signatur
09.07.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex