Groven Holding As
Juridisk navn:  Groven Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Surtvegen 26 Surtvegen 26 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 916844603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/26/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.92%
Resultat  
  
10.78%
Egenkapital  
  
7.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 386.000 348.000 61.000 50.000
Resultat: 370.000 334.000 39.000 44.000
Egenkapital: 1.220.000 1.138.000 355.000 263.000
Regnskap for  Groven Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 386.000 348.000 61.000 50.000
Driftskostnader -16.000 -14.000 -22.000 -6.000
Driftsresultat 370.000 334.000 39.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 370.000 334.000 39.000 44.000
Skattekostnad -81.000 -77.000 -9.000 -11.000
Årsresultat 289.000 257.000 30.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.300.000 1.128.000 263.000 220.000
Sum omløpsmidler 251.000 176.000 301.000 254.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.304.000 564.000 474.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 257.000 30.000 33.000
Sum egenkapital 1.220.000 1.138.000 355.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 331.000 90.000 209.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 1.305.000 564.000 474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 199.000 273.000 61.000 50.000
Andre inntekter 188.000 75.000 0 0
Driftsinntekter 386.000 348.000 61.000 50.000
Varekostnad -16.000 -14.000 -22.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -6.000
Driftskostnader -16.000 -14.000 -22.000 -6.000
Driftsresultat 370.000 334.000 39.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 289.000 257.000 30.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.300.000 1.128.000 263.000 220.000
Sum anleggsmidler 1.300.000 1.128.000 263.000 220.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 50.000
Andre fordringer 250.000 90.000 200.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 86.000 101.000 4.000
Sum omløpsmidler 251.000 176.000 301.000 254.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.304.000 564.000 474.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 257.000 30.000 33.000
Sum egenkapital 1.220.000 1.138.000 355.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 77.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 81.000 0 9.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 90.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 331.000 90.000 209.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 1.305.000 564.000 474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 86.000 92.000 43.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 2 1.4 1.2
Soliditet 78.7 87.2 62.9 55.5
Resultatgrad 95.9 9 63.9 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.9 25.6 6.9 9.3
Signatur
15.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex