Groven Car Spa As
Juridisk navn:  Groven Car Spa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Årøsetervegen 27 Årøsetervegen 27 Fax:
6422 Molde 6422 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 918056394
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/2/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.19%
Resultat  
  
-68%
Egenkapital  
  
-2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 935.000 644.000 535.000 53.000
Resultat: 8.000 25.000 -77.000 -28.000
Egenkapital: -35.000 -34.000 -52.000 9.000
Regnskap for  Groven Car Spa As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 935.000 644.000 535.000 53.000
Driftskostnader -911.000 -610.000 -598.000 -81.000
Driftsresultat 24.000 34.000 -63.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -9.000 -14.000 0
Finans -15.000 -9.000 -14.000 0
Resultat før skatt 8.000 25.000 -77.000 -28.000
Skattekostnad -9.000 -7.000 16.000 7.000
Årsresultat -1.000 18.000 -61.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 127.000 180.000 49.000
Sum omløpsmidler 107.000 105.000 126.000 69.000
Sum eiendeler 203.000 232.000 306.000 118.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -64.000 -82.000 -21.000
Sum egenkapital -35.000 -34.000 -52.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 109.000 127.000 150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 139.000 209.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 232.000 307.000 118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 935.000 644.000 535.000 53.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 935.000 644.000 535.000 53.000
Varekostnad -259.000 -146.000 -56.000 -5.000
Lønninger -227.000 -106.000 -193.000 0
Avskrivning -22.000 -47.000 -44.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -311.000 -305.000 -74.000
Driftskostnader -911.000 -610.000 -598.000 -81.000
Driftsresultat 24.000 34.000 -63.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -9.000 -14.000 0
Finans -15.000 -9.000 -14.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 18.000 -61.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 16.000 23.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 110.000 157.000 42.000
Sum varige driftsmidler 88.000 110.000 157.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 96.000 127.000 180.000 49.000
Varebeholdning 70.000 80.000 71.000 0
Kundefordringer 16.000 6.000 25.000 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 17.000 30.000 39.000
Sum omløpsmidler 107.000 105.000 126.000 69.000
Sum eiendeler 203.000 232.000 306.000 118.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -64.000 -82.000 -21.000
Sum egenkapital -35.000 -34.000 -52.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 109.000 127.000 150.000 0
Leverandørgjeld 48.000 74.000 80.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 20.000 40.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 45.000 89.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 139.000 209.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 232.000 307.000 118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 -34.000 -83.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.6
Soliditet -17.2 -14.7 -16.9 7.6
Resultatgrad 2.6 5.3 -11.8 -52.8
Rentedekningsgrad 1.6 3.8 -4.5
Gjeldsgrad -6.8 -7.8 -6.9 12.1
Total kapitalrentabilitet 11.8 14.7 -20.5 -23.7
Signatur
24.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
GROVEN LASSE
Prokurister
24.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex