Groven Camping Og Hyttegrend AS
Juridisk navn:  Groven Camping Og Hyttegrend AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35071421
Groven Groven Fax: 35071087
3890 Vinje 3890 Vinje
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 932565099
Aksjekapital: 246.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 9/20/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bringsvær Rekneskapstenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.68%
Resultat  
  
-89.56%
Egenkapital  
  
-220.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.719.000 2.371.000 2.593.000 2.130.000 2.313.000
Resultat: -726.000 -383.000 -177.000 -492.000 -276.000
Egenkapital: -1.055.000 -329.000 54.000 232.000 724.000
Regnskap for  Groven Camping Og Hyttegrend AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.719.000 2.371.000 2.593.000 2.130.000 2.313.000
Driftskostnader -3.226.000 -2.608.000 -2.609.000 -2.472.000 -2.462.000
Driftsresultat -508.000 -237.000 -15.000 -341.000 -149.000
Finansinntekter 12.000 10.000 3.000 3.000 6.000
Finanskostnader -231.000 -156.000 -166.000 -154.000 -132.000
Finans -219.000 -146.000 -163.000 -151.000 -126.000
Resultat før skatt -726.000 -383.000 -177.000 -492.000 -276.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -726.000 -383.000 -177.000 -492.000 -276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.465.000 5.275.000 4.395.000 4.597.000 4.780.000
Sum omløpsmidler 755.000 676.000 839.000 514.000 1.318.000
Sum eiendeler 6.220.000 5.951.000 5.234.000 5.111.000 6.098.000
Sum opptjent egenkapital -2.055.000 -1.329.000 -946.000 -768.000 -276.000
Sum egenkapital -1.055.000 -329.000 54.000 232.000 724.000
Sum langsiktig gjeld 4.749.000 4.766.000 3.938.000 4.122.000 4.298.000
Sum kortsiktig gjeld 2.527.000 1.514.000 1.241.000 757.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 6.221.000 5.951.000 5.233.000 5.111.000 6.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.719.000 2.371.000 2.593.000 2.130.000 2.313.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.719.000 2.371.000 2.593.000 2.130.000 2.313.000
Varekostnad -181.000 -141.000 -151.000 -102.000 -102.000
Lønninger -1.532.000 -1.246.000 -1.151.000 -1.144.000 -1.386.000
Avskrivning -251.000 -229.000 -239.000 -243.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.262.000 -992.000 -1.068.000 -983.000 -902.000
Driftskostnader -3.226.000 -2.608.000 -2.609.000 -2.472.000 -2.462.000
Driftsresultat -508.000 -237.000 -15.000 -341.000 -149.000
Finansinntekter 12.000 10.000 3.000 3.000 6.000
Finanskostnader -231.000 -156.000 -166.000 -154.000 -132.000
Finans -219.000 -146.000 -163.000 -151.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -726.000 -383.000 -177.000 -492.000 -276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.274.000 5.195.000 4.339.000 4.521.000 4.762.000
Maskiner anlegg 44.000 0 0 0 2.000
Driftsløsøre 147.000 80.000 55.000 77.000 17.000
Sum varige driftsmidler 5.465.000 5.275.000 4.395.000 4.597.000 4.780.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.465.000 5.275.000 4.395.000 4.597.000 4.780.000
Varebeholdning 2.000 2.000 2.000 13.000 13.000
Kundefordringer 135.000 125.000 109.000 6.000 31.000
Andre fordringer 127.000 143.000 72.000 87.000 234.000
Sum investeringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kasse, bank 488.000 403.000 652.000 404.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 755.000 676.000 839.000 514.000 1.318.000
Sum eiendeler 6.220.000 5.951.000 5.234.000 5.111.000 6.098.000
Sum opptjent egenkapital -2.055.000 -1.329.000 -946.000 -768.000 -276.000
Sum egenkapital -1.055.000 -329.000 54.000 232.000 724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.749.000 4.766.000 3.938.000 4.122.000 4.298.000
Leverandørgjeld 33.000 29.000 12.000 4.000 137.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 70.000 59.000 47.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.418.000 1.415.000 1.170.000 707.000 843.000
Sum kortsiktig gjeld 2.527.000 1.514.000 1.241.000 757.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 6.221.000 5.951.000 5.233.000 5.111.000 6.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.772.000 -838.000 -402.000 -243.000 242.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.7 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.7 0.7 1.3
Soliditet -5.5 1 4.5 11.9
Resultatgrad -18.7 -0.6 -6.4
Rentedekningsgrad -2.2 -1.5 -0.1 -2.2 -1.1
Gjeldsgrad -6.9 -19.1 95.9 2 7.4
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.2 -6.6 -2.3
Signatur
04.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex