Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grong Kino Sa
Juridisk navn:  Grong Kino Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74331551
Postboks 97 Fax:
7871 Grong 7870 Grong
Fylke: Kommune:
Trøndelag Grong
Org.nr: 968074997
Aksjekapital: -82.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1974 1
Foretakstype: SA
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 551.000
Resultat: 57.000
Egenkapital: 555.000
Regnskap for  Grong Kino Sa
Resultat 2018
Driftsinntekter 551.000
Driftskostnader -450.000
Driftsresultat 100.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -43.000
Finans -43.000
Resultat før skatt 57.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.103.000
Sum omløpsmidler 247.000
Sum eiendeler 1.350.000
Sum opptjent egenkapital 636.000
Sum egenkapital 555.000
Sum langsiktig gjeld 648.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000
Sum gjeld og egenkapital 1.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 455.000
Andre inntekter 96.000
Driftsinntekter 551.000
Varekostnad -3.000
Lønninger 0
Avskrivning -39.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -408.000
Driftskostnader -450.000
Driftsresultat 100.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -43.000
Finans -43.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.103.000
Sum varige driftsmidler 1.103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.103.000
Varebeholdning 19.000
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 223.000
Sum omløpsmidler 247.000
Sum eiendeler 1.350.000
Sum opptjent egenkapital 636.000
Sum egenkapital 555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 648.000
Leverandørgjeld 163.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -24.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000
Sum gjeld og egenkapital 1.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 41.1
Resultatgrad 18.1
Rentedekningsgrad 2.3
Gjeldsgrad 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.4
Signatur
07.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex