Greveskogens Videregående Skoles Elevfond
Juridisk navn:  Greveskogens Videregående Skoles Elevfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33016100
Eikveien 2 Eikveien 2 Fax: 33016298
3122 Tønsberg 3122 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 913493265
Aksjekapital: 1.149.140 NOK
Etableringsdato: 3/24/2014
Foretakstype: STI
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
77.14%
Egenkapital  
  
1.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 61.000
Resultat: 62.000 35.000 297.000 7.000 7.000
Egenkapital: 2.154.000 2.122.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000
Regnskap for  Greveskogens Videregående Skoles Elevfond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 61.000
Driftskostnader 0 -27.000 -32.000 -61.000 -73.000
Driftsresultat 0 -27.000 -32.000 -61.000 -12.000
Finansinntekter 63.000 63.000 329.000 68.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 63.000 63.000 329.000 68.000 19.000
Resultat før skatt 62.000 35.000 297.000 7.000 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 35.000 297.000 7.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 30.000
Sum omløpsmidler 2.154.000 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.742.000
Sum eiendeler 2.154.000 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000
Sum opptjent egenkapital 0 972.000 0 640.000 0
Sum egenkapital 2.154.000 2.122.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 27.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.154.000 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 61.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 61.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -27.000 -32.000 -61.000 -73.000
Driftskostnader 0 -27.000 -32.000 -61.000 -73.000
Driftsresultat 0 -27.000 -32.000 -61.000 -12.000
Finansinntekter 63.000 63.000 329.000 68.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 63.000 63.000 329.000 68.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 35.000 297.000 7.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 30.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 10.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Kasse, bank 2.124.000 2.118.000 2.056.000 1.749.000 1.742.000
Sum omløpsmidler 2.154.000 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.742.000
Sum eiendeler 2.154.000 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000
Sum opptjent egenkapital 0 972.000 0 640.000 0
Sum egenkapital 2.154.000 2.122.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 27.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 27.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.154.000 2.148.000 2.086.000 1.789.000 1.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.154.000 2.121.000 2.086.000 1.789.000 1.742.000
Likviditetsgrad 1 79.6
Likviditetsgrad 2 0 79.6 0 0 0.0
Soliditet 1 98.7 1 1 100.0
Resultatgrad -19.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 1.7 14.2 0.4 0.4
Signatur
31.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex