Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grensen Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Grensen Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22425965
Keysers Gate 5 Keysers Gate 5 Fax:
0165 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962981674
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/20/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Betteks As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.27%
Resultat  
  
25.96%
Egenkapital  
  
8.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.801.000 1.761.000 1.931.000 2.152.000 1.922.000
Resultat: 757.000 601.000 900.000 1.253.000 1.049.000
Egenkapital: 7.256.000 6.673.000 6.217.000 5.542.000 4.638.000
Regnskap for  Grensen Fysikalske Institutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.801.000 1.761.000 1.931.000 2.152.000 1.922.000
Driftskostnader -1.080.000 -1.205.000 -1.075.000 -891.000 -920.000
Driftsresultat 721.000 556.000 856.000 1.261.000 1.002.000
Finansinntekter 37.000 48.000 47.000 25.000 79.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -32.000 -32.000
Finans 36.000 45.000 44.000 -7.000 47.000
Resultat før skatt 757.000 601.000 900.000 1.253.000 1.049.000
Skattekostnad -174.000 -144.000 -225.000 -349.000 -284.000
Årsresultat 583.000 457.000 675.000 904.000 765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 24.000 48.000 66.000 92.000
Sum omløpsmidler 8.538.000 7.970.000 7.672.000 7.316.000 6.480.000
Sum eiendeler 8.555.000 7.994.000 7.720.000 7.382.000 6.572.000
Sum opptjent egenkapital 7.156.000 6.573.000 6.117.000 5.442.000 4.538.000
Sum egenkapital 7.256.000 6.673.000 6.217.000 5.542.000 4.638.000
Sum langsiktig gjeld 937.000 924.000 1.094.000 1.294.000 1.419.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 397.000 409.000 546.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 8.554.000 7.994.000 7.720.000 7.382.000 6.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.599.000 1.761.000 1.931.000 2.152.000 1.922.000
Driftsinntekter 1.801.000 1.761.000 1.931.000 2.152.000 1.922.000
Varekostnad 0 0 -9.000 -1.000 -12.000
Lønninger -593.000 -592.000 -585.000 -381.000 -377.000
Avskrivning -7.000 -24.000 -18.000 -25.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -480.000 -589.000 -463.000 -484.000 -495.000
Driftskostnader -1.080.000 -1.205.000 -1.075.000 -891.000 -920.000
Driftsresultat 721.000 556.000 856.000 1.261.000 1.002.000
Finansinntekter 37.000 48.000 47.000 25.000 79.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -32.000 -32.000
Finans 36.000 45.000 44.000 -7.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 583.000 457.000 675.000 904.000 765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 24.000 48.000 66.000 92.000
Sum varige driftsmidler 17.000 24.000 48.000 66.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 24.000 48.000 66.000 92.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 654.000 318.000 554.000 652.000 620.000
Andre fordringer 40.000 0 84.000 81.000 5.000
Sum investeringer 3.290.000 3.257.000 3.213.000 3.148.000 3.128.000
Kasse, bank 4.554.000 4.395.000 3.820.000 3.435.000 2.726.000
Sum omløpsmidler 8.538.000 7.970.000 7.672.000 7.316.000 6.480.000
Sum eiendeler 8.555.000 7.994.000 7.720.000 7.382.000 6.572.000
Sum opptjent egenkapital 7.156.000 6.573.000 6.117.000 5.442.000 4.538.000
Sum egenkapital 7.256.000 6.673.000 6.217.000 5.542.000 4.638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 937.000 924.000 1.094.000 1.294.000 1.419.000
Leverandørgjeld 28.000 14.000 3.000 88.000 14.000
Betalbar skatt 174.000 144.000 225.000 349.000 284.000
Skyldig offentlige avgifter 61.000 142.000 53.000 42.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 97.000 128.000 67.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 397.000 409.000 546.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 8.554.000 7.994.000 7.720.000 7.382.000 6.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.177.000 7.573.000 7.263.000 6.770.000 5.966.000
Likviditetsgrad 1 23.7 20.1 18.8 13.4 12.6
Likviditetsgrad 2 23.7 20.1 18.8 13.4 12.7
Soliditet 84.8 83.5 80.5 75.1 70.6
Resultatgrad 4 31.6 44.3 58.6 52.1
Rentedekningsgrad 7 185.3 285.3 40.2 33.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.9 7.6 11.7 17.4 16.5
Signatur
04.11.2011
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex