Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Grenland Music Productions AS
Juridisk navn:  Grenland Music Productions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35966950
Haldenskogveien 19 Haldenskogveien 19 Fax: 35968070
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988539317
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/30/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
56.13%
Resultat  
  
114.36%
Egenkapital  
  
4.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 637.000 408.000 545.000 227.000 50.000
Resultat: 388.000 181.000 225.000 -169.000 6.000
Egenkapital: -7.784.000 -8.171.000 -8.352.000 -8.577.000 -8.409.000
Regnskap for  Grenland Music Productions AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 637.000 408.000 545.000 227.000 50.000
Driftskostnader -249.000 -228.000 -320.000 -396.000 -44.000
Driftsresultat 388.000 181.000 225.000 -169.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 388.000 181.000 225.000 -169.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 388.000 181.000 225.000 -169.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 15.000 104.000 50.000
Sum eiendeler 25.000 25.000 25.000 114.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -7.884.000 -8.271.000 -8.452.000 -8.677.000 -8.509.000
Sum egenkapital -7.784.000 -8.171.000 -8.352.000 -8.577.000 -8.409.000
Sum langsiktig gjeld 7.624.000 8.012.000 8.012.000 8.012.000 8.012.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 184.000 365.000 679.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 25.000 25.000 114.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 637.000 408.000 545.000 227.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 50.000
Driftsinntekter 637.000 408.000 545.000 227.000 50.000
Varekostnad -62.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -25.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -228.000 -295.000 -396.000 -44.000
Driftskostnader -249.000 -228.000 -320.000 -396.000 -44.000
Driftsresultat 388.000 181.000 225.000 -169.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 388.000 181.000 225.000 -169.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 10.000 0 104.000 50.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 15.000 104.000 50.000
Sum eiendeler 25.000 25.000 25.000 114.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -7.884.000 -8.271.000 -8.452.000 -8.677.000 -8.509.000
Sum egenkapital -7.784.000 -8.171.000 -8.352.000 -8.577.000 -8.409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.624.000 8.012.000 8.012.000 8.012.000 8.012.000
Leverandørgjeld 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 26.000 207.000 522.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 184.000 365.000 679.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 25.000 25.000 114.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -169.000 -169.000 -350.000 -575.000 -407.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.2 0.2
Soliditet -32433.3 -7523.7 -14015.0
Resultatgrad 60.9 44.4 41.3 -74.4 12.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 1616.7 7 9 -148.2 10.0
Signatur
13.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex