Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Greenfriis AS
Juridisk navn:  Greenfriis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90749098
Østby Østby Fax:
2100 Skarnes 2100 Skarnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 979791518
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
560%
Egenkapital  
  
56.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Egenkapital: 64.000 41.000 46.000 54.000 60.000
Regnskap for  Greenfriis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Driftsresultat 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 72.000 75.000 91.000 91.000
Sum eiendeler 64.000 72.000 75.000 91.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -59.000 -54.000 -46.000 -40.000
Sum egenkapital 64.000 41.000 46.000 54.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 32.000 30.000 37.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 73.000 76.000 91.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 28.000 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -6.000 -12.000
Driftskostnader 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Driftsresultat 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -5.000 -8.000 -6.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 30.000 30.000 30.000 33.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 42.000 45.000 59.000 58.000
Sum omløpsmidler 64.000 72.000 75.000 91.000 91.000
Sum eiendeler 64.000 72.000 75.000 91.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -59.000 -54.000 -46.000 -40.000
Sum egenkapital 64.000 41.000 46.000 54.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 2.000 9.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 4.000 4.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 0 32.000 30.000 37.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 73.000 76.000 91.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 40.000 45.000 54.000 60.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 2.5 2.9
Likviditetsgrad 2 0 2.3 2.5 2.5 3.0
Soliditet 1 56.2 60.5 59.3 65.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.8 0.7 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 35.9 -6.8 -10.5 -6.6 -14.3
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex