Graving Og Avvirkning As
Juridisk navn:  Graving Og Avvirkning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41401863
Fellevegen 754 Fellevegen 754 Fax:
4865 Åmli 4865 Åmli
Fylke: Kommune:
Agder Åmli
Org.nr: 913298683
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/14/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Eriksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.41%
Resultat  
  
123.21%
Egenkapital  
  
17.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.133.000 4.150.000 4.777.000 1.795.000 358.000
Resultat: 65.000 -280.000 170.000 -298.000 -64.000
Egenkapital: -307.000 -372.000 -91.000 -261.000 36.000
Regnskap for  Graving Og Avvirkning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.133.000 4.150.000 4.777.000 1.795.000 358.000
Driftskostnader -4.007.000 -4.330.000 -4.502.000 -2.000.000 -396.000
Driftsresultat 125.000 -180.000 274.000 -205.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -100.000 -104.000 -93.000 -25.000
Finans -60.000 -100.000 -104.000 -93.000 -25.000
Resultat før skatt 65.000 -280.000 170.000 -298.000 -64.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 -280.000 170.000 -298.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 989.000 1.319.000 1.688.000 360.000
Sum omløpsmidler 815.000 557.000 991.000 346.000 11.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.546.000 2.310.000 2.034.000 371.000
Sum opptjent egenkapital -407.000 -472.000 -191.000 -361.000 -64.000
Sum egenkapital -307.000 -372.000 -91.000 -261.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 1.215.000 1.419.000 1.648.000 1.931.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 607.000 498.000 753.000 364.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 1.545.000 2.310.000 2.034.000 371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.150.000 4.239.000 4.668.000 1.712.000 358.000
Andre inntekter -17.000 -89.000 108.000 83.000 0
Driftsinntekter 4.133.000 4.150.000 4.777.000 1.795.000 358.000
Varekostnad -484.000 -72.000 -461.000 -291.000 -38.000
Lønninger -1.469.000 -1.957.000 -1.940.000 -575.000 0
Avskrivning -289.000 -288.000 -430.000 -422.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.765.000 -2.013.000 -1.671.000 -712.000 -268.000
Driftskostnader -4.007.000 -4.330.000 -4.502.000 -2.000.000 -396.000
Driftsresultat 125.000 -180.000 274.000 -205.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -100.000 -104.000 -93.000 -25.000
Finans -60.000 -100.000 -104.000 -93.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 -280.000 170.000 -298.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 536.000 772.000 1.008.000 1.344.000 0
Driftsløsøre 164.000 217.000 311.000 344.000 360.000
Sum varige driftsmidler 700.000 989.000 1.319.000 1.688.000 360.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 700.000 989.000 1.319.000 1.688.000 360.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 657.000 382.000 734.000 275.000 0
Andre fordringer 99.000 141.000 170.000 0 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 34.000 87.000 71.000 0
Sum omløpsmidler 815.000 557.000 991.000 346.000 11.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.546.000 2.310.000 2.034.000 371.000
Sum opptjent egenkapital -407.000 -472.000 -191.000 -361.000 -64.000
Sum egenkapital -307.000 -372.000 -91.000 -261.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 28.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.215.000 1.419.000 1.648.000 1.931.000 325.000
Leverandørgjeld 156.000 100.000 147.000 50.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 165.000 331.000 171.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 209.000 233.000 275.000 115.000 0
Sum kortsiktig gjeld 607.000 498.000 753.000 364.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.000 1.545.000 2.310.000 2.034.000 371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 208.000 59.000 238.000 -18.000 1.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.3 1.0 1.2
Soliditet -20.3 -24.1 -3.9 -12.8 9.7
Resultatgrad 3 -4.3 5.7 -11.4 -10.6
Rentedekningsgrad 2.1 -1.8 2.6 -2.2 -1.5
Gjeldsgrad -5.9 -5.2 -26.4 -8.8 9.3
Total kapitalrentabilitet 8.3 -11.7 11.9 -10.1 -10.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
FELLE KIM ARILD
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
FELLE KIM ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex