Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gravferdsgruppen As
Juridisk navn:  Gravferdsgruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55272829
Postboks 2544 Tveitevannet Hagerups Vei 32X Fax: 55280603
5823 Bergen 5093 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 862280822
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 11/22/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Nesttun Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.39%
Resultat  
  
-110.04%
Egenkapital  
  
-5.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 119.000 1.799.000 13.420.000 12.850.000 12.611.000
Resultat: -50.000 498.000 89.000 234.000 253.000
Egenkapital: 771.000 812.000 619.000 651.000 382.000
Regnskap for  Gravferdsgruppen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 119.000 1.799.000 13.420.000 12.850.000 12.611.000
Driftskostnader -166.000 -1.289.000 -13.312.000 -12.595.000 -11.830.000
Driftsresultat -47.000 510.000 109.000 255.000 780.000
Finansinntekter 1.000 10.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -21.000 -20.000 -24.000 -530.000
Finans -3.000 -11.000 -19.000 -21.000 -528.000
Resultat før skatt -50.000 498.000 89.000 234.000 253.000
Skattekostnad 10.000 -120.000 -32.000 -65.000 -204.000
Årsresultat -41.000 379.000 57.000 169.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 990.000 1.138.000 1.642.000 1.365.000 1.462.000
Sum omløpsmidler 3.064.000 2.066.000 2.528.000 2.091.000 2.678.000
Sum eiendeler 4.054.000 3.204.000 4.170.000 3.456.000 4.140.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 562.000 369.000 401.000 232.000
Sum egenkapital 771.000 812.000 619.000 651.000 382.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 320.000 340.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 3.282.000 2.393.000 3.231.000 2.465.000 3.399.000
Sum gjeld og egenkapital 4.053.000 3.205.000 4.170.000 3.456.000 4.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.798.000 7.282.000 7.169.000 7.357.000
Andre inntekter 119.000 1.000 6.139.000 5.681.000 5.254.000
Driftsinntekter 119.000 1.799.000 13.420.000 12.850.000 12.611.000
Varekostnad 0 -712.000 -2.939.000 -2.402.000 -2.633.000
Lønninger 0 -229.000 -8.607.000 -8.583.000 -7.604.000
Avskrivning -158.000 -205.000 -161.000 -82.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -143.000 -1.605.000 -1.528.000 -1.527.000
Driftskostnader -166.000 -1.289.000 -13.312.000 -12.595.000 -11.830.000
Driftsresultat -47.000 510.000 109.000 255.000 780.000
Finansinntekter 1.000 10.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -21.000 -20.000 -24.000 -530.000
Finans -3.000 -11.000 -19.000 -21.000 -528.000
Konsernbidrag 0 0 -88.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Årsresultat -41.000 379.000 57.000 169.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 2.000 4.000 2.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 293.000 794.000 549.000 631.000
Sum varige driftsmidler 134.000 293.000 794.000 549.000 631.000
Sum finansielle anleggsmidler 844.000 844.000 844.000 814.000 814.000
Sum anleggsmidler 990.000 1.138.000 1.642.000 1.365.000 1.462.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 1.116.000 900.000 1.666.000
Andre fordringer 2.547.000 1.635.000 840.000 60.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 427.000 572.000 1.131.000 934.000
Sum omløpsmidler 3.064.000 2.066.000 2.528.000 2.091.000 2.678.000
Sum eiendeler 4.054.000 3.204.000 4.170.000 3.456.000 4.140.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 562.000 369.000 401.000 232.000
Sum egenkapital 771.000 812.000 619.000 651.000 382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 320.000 340.000 359.000
Leverandørgjeld 52.000 27.000 473.000 260.000 260.000
Betalbar skatt 0 58.000 5.000 51.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter 874.000 222.000 948.000 957.000 1.050.000
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 2.357.000 2.085.000 1.805.000 1.198.000 1.983.000
Sum kortsiktig gjeld 3.282.000 2.393.000 3.231.000 2.465.000 3.399.000
Sum gjeld og egenkapital 4.053.000 3.205.000 4.170.000 3.456.000 4.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -218.000 -327.000 -703.000 -374.000 -721.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8
Soliditet 1 25.3 14.8 18.8 9.2
Resultatgrad -39.5 28.3 0.8 2.0 6.2
Rentedekningsgrad -11.8 24.3 5.5 10.8 1.5
Gjeldsgrad 4.3 2.9 5.7 4.3 9.8
Total kapitalrentabilitet -1.1 16.2 2.6 7.5 18.9
Signatur
28.02.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex